Processledaren för den regionala stadskärnan Flemingsberg på plats

21-03-25

Nyhet

Ann-Christin Rudström är sedan dryga månaden tillbaka på plats som processledare för Flemingsberg. Rollen är helt ny och Anki, som hon vill kallas, kommer nu senast från Värmdö kommun och tjänsten som tf översiktsplanechef.

- Jag drivs av att arbeta med samhällsfrågor, både mjuka och hårda, säger Anki, som under 25 års tid arbetat med det mesta inom det området.

Både kommunala, regionala och statliga verksamheter har varit Ankis arbetsgivare. Där hon arbetat med en så bred palett som små och stora samhällsbyggnadsprojekt, infrastruktur och förändringsarbete – både som chef, process- och projektledare. 

- Jag har alltid haft ett stort intresse för samhällsutveckling och att få befinna mig sammanhang där jag kan påverka och samverka med andra, berättar Anki, som också njuter av närhet till skog och vatten. - Där hämtar jag kraft och energi. Anki tycker om att röra på sig och har som så många andra hittat en ny favoritsport i padel.

Som processledare för Flemingsberg ser Anki att ett av de viktigaste uppdragen är att vara en möjliggörare för områdets utvecklingsresa - självklart tillsammans med andra både inom och utom kommunen. Att nå de mål och den vision som finns framtaget, bland annat i Utvecklingsprogrammet för Flemingsberg. Ett program som också Botkyrka kommun och Regionen varit med och tagit fram.

I arbetsuppgifterna ligger att skapa en överblick, följa upp arbetet, hålla koll på trådar – både mot politiker och ledning, men också mot de aktörer som på olika sätt verkar i området. Det finns många samverkansforum, många olika intressenter och målgrupper och Anki har precis börjat skapa sig en helhetsbild.

Just den stora utvecklingen som kommer att ske i Flemingsberg under en lång tid framöver gör att hennes roll blir viktig.

- Det är ett stort utvecklingsområde med många stora utmaningar. Vi är många inom kommunen som är kopplade till området och det är minst lika många – om inte fler – utanför. Någon behöver ha helikopterperspektivet och att fånga upp de frågor som kanske inte har en naturlig hemvist blir min roll, förklarar Anki.

Det komplexa sammanhanget är just det som lockade Anki. Här ser hon att hon kommer att ha en stor nytta av sin långa och breda erfarenhet i en och samma tjänst. Att också komma in i ett sammanhang där det redan är mycket på gång är både utmanande och roligt.

- Jag är ödmjuk inför uppgiften, jag har inte med mig något magiskt trollspö, fortsätter Anki. Nyckeln till framgång är samverkan och där jag hoppas att jag kan göra nytta och vara katalysator i befintliga och eventuellt nya processer och samverkansformer.

- Det kommer att vara ett omfattande och tålmodigt arbete i att våga prioritera, ha koll på vart vi ska navigera och hela tiden ha blicken på visionen och målet som kommer att leda mig i mitt arbete, säger Anki avslutningsvis.

Uppdaterad 6 april 2021

Var informationen till din hjälp?