Östra

Utblick för Östra Huddinge till 2031
När vi nått år 2031 har kopplingen mellan Huddinges kommundelar blivit ännu tydligare. Den östra delens närhet till både Farsta och Vega i Haninge kommer då att upplevas naturligare. Inte minst genom den nya pendeltågsstationen som då invigts i Vega och gett ännu bättre kommunikationer.

År 2031 står Entré Skogås, vid Nynäsvägen, färdigt och ger ett tydligare välkomnande till Skogås. Området har då bidragit till fler företag och även fler arbetstillfällen.

I Vidja-Ågesta och Länna har omvandlingen av fritidshus till permanenta bostäder fortsatt i takt med utbyggnaden av vatten, avlopp och fler vägar. Samtidigt är Vidja-Ågesta ett ännu viktigare område för friluftsliv och rekreation.

Dagens utveckling av västra och norra Länna har fortsatt och gett ett antal nya arbetstillfällen. Länna är år 2031 en ännu viktigare destination för shopping och handel.

Östra Huddinge ska växa och skapa plats för cirka 4000 nya invånare till 2030.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?