Östra

Planerad utveckling för östra Huddinge till år 2035

Östra Huddinge beräknas växa med upp till 7 600 personer.

Karta över Huddinges östra område.

Skogås

I Skogås finns blandad bebyggelse med flerfamiljshus nära centrum, nyare områden med radhus och villor samt en strandlinje längs Drevviken.

Entré Skogås vid Nynäsvägen har bidragit till fler företag och arbetstillfällen och ett tydligare välkomnaden till Skogås.

Läs mer om Skogås

Punkthus i norra Österhagen. Illustration.

Trångsund

Trångsund utgörs av blandade bostadstyper där cirka hälften är småhus och hälften flerfamiljshus. År 2035 har totalt 650 nya bostäder byggts här.

Läs mer om Trångsund

Vidja-Ågesta och Länna

I Vidja-Ågesta och Länna har omvandlingen av fritidshus till permanenta bostäder fortsatt i takt med utbyggnaden av vatten, avlopp och fler vägar. Samtidigt är Vidja-Ågesta ett ännu viktigare område för friluftsliv och rekreation.

Dagens utveckling av västra och norra Länna har fortsatt och gett ett antal nya arbetstillfällen.

Läs mer om Vidja-Ågesta

Läs mer om Länna

Infrastruktur

Det regionala och lokala cykelvägnätet har byggts ut, vilket har bidragit till att områden knutits närmare varandra och antal resor med cykel och kollektivtrafik ökat.

Pendelstationsstationen i Vega, Haninge, har förbättrat tillgången till kollektivtrafik.

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?