Östra

Planerad utveckling för östra Huddinge till år 2035

Östra Huddinge beräknas växa med upp till 7 600 personer.

Kart där östra kommundelen är markerad.

Skogås

I Skogås finns blandad bebyggelse med flerfamiljshus nära centrum, nyare områden med radhus och villor samt en strandlinje längs Drevviken. Entré Skogås vid Nynäsvägen har bidragit till fler företag och arbetstillfällen och ett tydligare välkomnaden till Skogås.

Punkthus i norra Österhagen. Illustration.

Trångsund

Trångsund utgörs av blandade bostadstyper där cirka hälften är småhus och hälften flerfamiljshus. År 2035 har toalt 650 nya bostäder byggts här.

Vidja, Ågesta och Länna

I Vidja-Ågesta och Länna har omvandlingen av fritidshus till permanenta bostäder fortsatt i takt med utbyggnaden av vatten, avlopp och fler vägar. Samtidigt är Vidja-Ågesta ett ännu viktigare område för friluftsliv och rekreation.

Dagens utveckling av västra och norra Länna har fortsatt och gett ett antal nya arbetstillfällen.

Infrastruktur

Det regionala och lokala cykelvägnätet har byggts ut, vilket har bidragit till att områden knutits närmare varandra och antal resor med cykel och kollektivtrafik ökat.

Pendelstationsstationen i Vega, Haninge, har förbättrat tillgången till kollektivtrafik.

Uppdaterad 30 januari 2020

Var informationen till din hjälp?