Länna

Planerna för Länna

Cirka 530 nya bostäder ska bli verklighet i Länna.

En stor del av Länna består av verksamhets- och industriområdena Gräsvreten, Länna gård och Länna handels- och verksamhetsområde. Det finns också några större bostadsområden, med uteslutande bostäder i småhus varav de flesta är äganderätter. I Länna återstår ännu samlade bebyggelseområden som saknar allmänt vatten och avlopp.

Nytt bostadsområde i Österhagen

Vi planerar för cirka 570 bostäder fördelat på radhus, parhus, kedjehus, lamellhus och punkthus.

De nya bostäderna kommer främst att byggas längs den nya väg som planeras i området. Intill gatan kommer lamell- och punkthus i 3–6 våningar att uppföras. Förslaget innebär en större mängd bostäder som rad- och kedjehus i 2–3 våningar.

I planeringen finns även ett äldreboende med 80 platser i privat regi, ett LSS-boende med 6 lägenheter samt en förskola i privat regi med 100 platser. Området får även en ny väg med gång- och cykelbana.

Bilden är en illustration som visar hur radhusen i Österhagen kan komma att se ut. Bilden visar tre radhus vid en väg, med parkerade bilar utanför, lite mindre uppväxta träd och två människor som joggar med en hund.
Illustration (Västra Skogås Fastighet AB) som visar hur radhusen i Österhagen kan komma att se ut.

Inflyttning pågår i västra Länna

I västra Länna är vi i full färd med att bygga cirka 110 bostäder, där en mindre del redan är inflyttade.

Utbyggnad av industriområden

Både i Gräsvreten och norr om Länna planeras för ytterligare verksamhetsområden som ska öka företagsetableringen och antalet arbetstillfällen.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Länna

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?