Länna

Planering 2018-2020
Cirka 520 nya bostäder ska bli verklighet i Länna fram till år 2020. Här öppnar även Internationella Engelska Skolan i en ny skolbyggnad som rymmer cirka 660 elever.

Nytt bostadsområde i Österhagen
I Österhagen omvandlas en tidigare deponi till ett nytt bostadsområde. Här planerar vi för cirka 440 bostäder fördelat på radhus, parhus, kedjehus, lamellhus och punkthus.

Perspektivbild (Västra Skogås Fastighet AB) som visar hur radhusen kan komma att se ut.
Perspektivbild (Västra Skogås Fastighet AB) som visar hur radhusen i Österhagen kan komma att se ut.

I planeringen finns även ett äldreboende med 72 platser i privat regi, ett LSS-boende med 6 lägenheter samt en förskola i privat regi med 100 platser. Området får även en ny väg med gång- och cykelbana.

Inflyttning pågår i västra Länna
I västra Länna är vi i full färd med att bygga cirka 110 bostäder, där en mindre del redan är inflyttade.

Utbyggnad av industriområden
Både i Gräsvreten och norr om Länna planeras för ytterligare verksamhetsområden som ska öka företagsetableringen och antalet arbetstillfällen.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Länna.

Uppdaterad 17 december 2018

Var informationen till din hjälp?