Skogås

Planerna för Skogås

I Skogås planeras för cirka 640 nya bostäder.

Bebyggelsen i Skogås som helhet är blandad med både flerfamiljshus från 1960-talet närmast centrum och nyare områden med radhus och villor. Ungefär hälften av bostäderna i Skogås är hyresrätter.

I Skogås centrum finns kommersiell service och olika typer av samhällsservice. I området finns tillgång till alla skolformer upp till gymnasienivå.

Tillgången till grönområden och idrottslokaler är god. Skogås har en lång strandremsa mot Drevviken som ger goda rekreationsmöjligheter.

Förtätning nära centrum

Det nya bostäderna ger en förtätning av Skogås centrum. 

Området omfattar den nyupprustade Sjötorpsparken, och sträcker sig från Österleden i norr och söderut mot Sjötorpsskolan. Här planerar vi för cirka 260 bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen, två punkthus med totalt cirka 60 lägenheter. Vi planerar också för en ny förskola med åtta avdelningar. 

Illustration för byggnad med nya bostäder och lokal i bottenvåningen, sett från Österleden. Bilden visar ett sjuvåpningshus vänt mot vägen och ett fyrvåningshus snett bakom. Illustrationen är framtagen åt Twara av Joakim Häggström arkitektkontor AB.
Illustration för byggnad med nya bostäder och lokal i bottenvåningen, sett från Österleden. Illustrationen: Twara av Joakim Häggström arkitektkontor AB.

Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen. Bilden visar två tegelbyggnader, en vit och en röd, med balkonger. Det är mindre träd nedanför och gående och cyklister. Illustration: ÅWL arkitekter
Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen. Illustration: ÅWL arkitekter

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Skogås

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?