Skogås

Planering 2018-2020
Strax sydväst om pendeltågsstationen planerar vi för ett område med cirka 260 nya bostäder i en blandning av flerbostadshus och radhus.

Förtätning nära centrum
Det nya bostäderna ger en förtätning av Skogås centrum samtidigt som vi rustar Sjödtorpsparken till en klassisk naturpark, med nya gång- och cykelväger, samt en ny lokalgata.

Vid parken bygger vi även ytterligare en förskola med plats för cirka 160 barn på åtta avdelningar.

Illustration för förskolan sedd från Österlden. Huddinge samhällsfastigheter AB/Sundell Arkitekter

I den norra delen av parken planerar vi för två nya byggnader med cirka 140 mindre lägenheter. Bostadshusen ska få plats för olika verksamheter i bottenplan.

Perspektiv från Österleden. Twara /Joakim Häggström arkitekter
Perspektiv från Österleden. Twara /Joakim Häggström arkitekter

I den södra delen av området planerar vi för såväl nya flerbostadshus som för radhus. Dessutom bygger vi två punkthus med totalt cirka 60 lägenheter.

llustration över Akelius två punkthus, Akelius/ÅWL
Illustration över Akelius två punkthus, Akelius/ÅWL

Entré Skogås
Längs med Nynäsvägen skapar vi en mer välkomnande entré till Skogås med ett nytt område för mer handel och fler arbetsplatser: Entré Skogås. Här kan fler företag ges bättre förutsättningar för expansion i ett attraktivt läge i Huddinge.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Skogås.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?