Trångsund

Planerna för Trångsund

I Trångsund kommer cirka 350 nya bostäder att byggas.

Trångsund har en bostadsstruktur med blandade bostadstyper och upplåtelseformer. Knappt hälften utgörs av småhus och drygt hälften av bostäder i flerfamiljshus. 

Området nås med pendeltåg och bussar.

I Trångsund finns tillgång till alla skolformer upp till och med gymnasienivå. Tillgången till grönområden och idrottslokaler är god. Den långa strandremsan längst Drevviken och närheten till Magelungen erbjuder goda rekreationsmöjligheter. 

Bostäder intill pendeltågsstationen

Vid Trångsunds pendeltågsstation ska 125 hyreslägenheter byggas. Husen kommer att ha olika höjd, som mest sju våningar. Det kommer också att byggas ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen.

Dessutom planerar vi för ett flerbostadshus i formen av ett slutet kvarter i 4-5 våningar med 70-100 bostäder i kvarteret Sändaren. Även det i nära anslutning till pendeltågsstationen.

Visionsbild över kvarteret Bonden där 125 hyreslägenheter ska byggas. Bilden visar två bostadshus med fem respektive sju våningar med inglasade balkonger. Utanför är ett parkområde med en gågata och vuxna och barn som promenerar och leker. Illustration: Huge
Visionsbild över kvarteret Bonden där 125 hyreslägenheter ska byggas. Illustration: Huge

Visionsbild för bostäder på fastigheten Sändaren 2 med flera i Trångsund.  Bilden visar ett bostadshus som består av flera sammanlänkade träbyggnader med större glaspartier. Illustration: Semrén & Månsson
Visionsbild för bostäder på fastigheten Sändaren 2 med flera i Trångsund. Illustration: Semrén & Månsson

Övriga projekt

Trångsundsvägen som löper mellan husen ska förnyas med en ny vägbana och en cykelväg för att höja säkerheten och framkomligheten.

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Trångsund

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?