Trångsund

Planering 2018-2020
I Trångsund planerar vi för cirka 250 nya bostäder under perioden 2018-2020.

Ungdomsbostäder i centrum
I nära anslutning till pendeltågsstationen bygger vi cirka 165 bostäder i form av två hus, det ena med enbart ungdomsbostäder.

Bostäderna planeras i ett område i nära anslutning till pendeltågsstationen. Bild: Huge
Bostäderna planeras i ett område i nära anslutning till pendeltågsstationen. Bild: Huge

Trångsundsvägen som löper mellan husen ska förnyas med en ny vägbana och en cykelväg för att höja säkerheten och framkomligheten.

Dessutom planerar vi för ett flerbostadshus i formen av ett slutet kvarter i 4-5 våningar med 70-100 bostäder i kvarteret Sändaren. Även det i nära anslutning till pendeltågsstationen.

Vi planerar för en ny kommunal förskola som kan stå färdig hösten 2019 för cirka 160 barn. Grundskolan Trångsundsskolan ska samtidigt utöka sin kapacitet med 150 elever till år 2021. Och även Edboskolan ska få fler platser för ytterligare elever.

Vi ska även starta en förstudie för ytterligare platser inom äldreomsorgen i Stortorp.

Här hittar du pågående planer, projekt och arbeten för Trångsund.

Uppdaterad 31 maj 2018

Var informationen till din hjälp?