Vidja-Ågesta

Planerna för Vidja-Ågesta

Sammanlagt tillkommer cirka 100 nya bostäder i området i olika samhällsbyggnadsprojekt.

I Vidja-Ågesta är stora ytor utpekade som riksintresse för det rörliga friluftslivet.  En längre strandremsa mot Magelungen ger också goda rekreationsmöjligheter.

Bostäderna är samlade i ett större omvandlingsområde i sydväst mot sjön Orlången. Här finns småhus i form av äganderätter.

Bilden visar utsikt över Orlångens naturreservats våtmarker från en utsiktsplats.
Orlångens naturreservat. Foto: Richard Vestin

Vill du läsa mer om vad som händer?

Pågående detaljplaner, projekt och arbeten för Vidja-Ågesta

Uppdaterad 22 september 2023

Var informationen till din hjälp?