Hållbart resande i regionen

Hela Stockholmsregionens tillväxt är beroende av en stark och växande infrastruktur. När Spårväg syd börjar byggas mellan Flemingsberg och Älvsjö, underlättar det för resande inte bara i Huddinge utan i hela södra Stockholm. Även Förbifart Stockholm gör det lättare att nå både Huddinge och resten av Stockholmsregionen.

Spårväg syd

Ett mer hållbart resande i hela regionen

Spårväg syd dras mellan Flemingsberg i söder via Kungens kurva till Älvsjö i norr. Totalt handlar det om cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman platser som tidigare varit svåra att nå kollektivt. Samtidigt öppnar spårvägen för ytterligare exploatering på fler platser i Huddinge.
Inte minst i en ny planerad stadsdel i Loviseberg med cirka 7 000 nya bostäder och ett nytt lokalt centrum – allt med en närhet till naturen.

Öppnar för 18 500 nya bostäder

Vi planerar att bygga cirka 20 000 nya bostäder till 2030. De flesta av dessa kommer byggas i Segeltorp, Kungens kurva, Masmo, Glömsta, Flemingsberg och centrala Huddinge. Platser som ligger i närheten av Spårväg syds dragning.

Uppdaterad 27 april 2020

Var informationen till din hjälp?