Sydvästra

Planerad utveckling för sydvästra Huddinge till år 2035

Sydvästra Huddinge beräknas växa med upp till 23 000 personer, vilket skulle innebära en fördubbling av antalet invånare.

Flemingsberg

Flemingsbergs nya stadscentrum erbjuder ett brett och varierat utbud av kultur, restauranger, nöje och handel.

De centrala delarna av Flemingsberg är en tät och urban stadskärna, med ett kunskapsintensivt och kreativt näringsliv. I Flemingsbergsdalen har en stark kontorsmarknad växt fram, Stockholm South Business District

Campus Flemingsberg

Campus Flemingsberg är ett levande och mångvetenskapligt campus med världsledande forskning. Utbildning, vård och offentlig förvaltning har kompletterats med en rad tjänsteintensiva verksamheter.

Glömsta och Loviseberg

Glömstadalen har fått ett nytt lokalt centrum. Längs med Glömstavägen finns möjlighet att utveckla en tätare miljö i stationsnära läge, i samband med utveckling av Spårväg syd och en ny stadsdelen i Loviseberg.

Totalt planeras för 1 200 nya bostäder i Glömsta och 7 000 nya bostäder i Loviseberg.

Infrastruktur

Det nya resecentrumet har stärkt platsen som ett regionalt centrum tack vare utbyggda Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn. Nu knyter Flemingsberg samman hela södra Stockholm.

Andelen som reser med cykel har ökat tack vare ett bättre regionalt cykelnät.

Uppdaterad 30 januari 2020

Var informationen till din hjälp?