Anmäl övergivna fordon

Hur får jag bort ett fordon på min tomt?

Kommunen kan hjälpa dig som markägare att flytta ett fordon som står felaktigt eller verkar vara övergiven på din tomt. Det kallas hemställan. Oftast är det den som beställer hemställan som betalar.

Kontakta i första hand den registrerade ägaren till bilen. Ägaruppgifter får du från vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

Kontakta Transportstyrelsen (transportstyrelsen.se)

Om du lyckas nå ägaren har denne sedan sju dygn på sig att själv flytta sitt fordon. Står fordonet fortfarande kvar kan Huddinge kommun hjälpa till att flytta fordonet, använd då blanketten nedan: 

Beställ hemställan av skrotbil på din tomt

Du betalar för det arbete som kommunen lägger ned för att flytta, förvara eller skrota ett fordon. Taxorna gäller för övergivna fordon på både gatumark och tomtmark, (hemställan). Faktiska kostnader kan tas ut för värdering, kungörelse samt för särskilt komplexa ärenden.

Taxa för flyttning och skrotning av fordon

Flyttning till uppställningsplats 1 500 kr/fordon
Kort flyttning nära där fordonent ursprungligen parkerats 1 200 kr/fordon
Flyttning av tungt fordon (totalvikt 3,5 ton) 4 500 kr/fordon
Förvaring på uppställningsplats 2 000 kr/fordon
Förvaring av fordonsvrak 500 kr/fordon
Skrotning av fordon 500 kr/fordon
Utlämning av cykel 400 kr/cykel

Anlita en auktoriserad firma

Om du tänker skrota ditt fordon själv rekommenderar vi att du anlitar en auktoriserad bilskrotningsfirma så kan du vara säker på att du inte fortsätter stå som ägare för bilen. 

Övergivet fordon på kommunens mark

Ser du ett övergivet fordon som står på kommunens mark, kontakta Servicecenter.

Felanmäl ett övergivet fordon

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?