Anmäl övergivna fordon

Kommunen kan hjälpa till att flytta på en bil som står felaktigt eller verkar vara övergiven på din tomt. Det kallas hemställan. Oftast är det den som beställer hemställan som betalar.

Beställ hemställan av skrotbil på din tomt

Du betalar för det arbete som kommunen lägger ned för att flytta, förvara eller skrota ett fordon. Taxorna gäller för övergivna fordon på både gatumark och tomtmark, (hemställan). Faktiska kostnader kan tas ut för värdering, kungörelse samt för särskilt komplexa ärenden.

Anlita en auktoriserad firma

För att skrota ditt forden själv rekommenderar vi att anlita en auktoriserad bilskrotningsfirma så kan du vara säker på att du inte fortsätter stå som ägare för bilen. 

 

Taxa för flyttning och skrotning av fordon

Flyttning till uppställningsplats 1500 kr/fordon
Kort flyttning nära där fordonent ursprungligen parkerats 1200 kr/fordon
Flyttning av tungt fordon (totalvikt 3,5 ton) 4500 kr/fordon
Förvaring på uppställningsplats 2000 kr/fordon
Förvaring av fordonsvrak 500 kr/fordon
Skrotning av fordon 500 kr/fordon

 

Övergivet fordon på kommunens mark

Ser du ett övergivet fordon som står på kommunens mark, kontakta Servicecenter.

Här kan du göra en felanmälan.

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?