Felparkerade cyklar

Cyklar som parkerats fel eller som inte används kan ibland flyttas av Huddinge kommun. Om din cykel blivit flyttad hamnar den på vår uppställningsplats, där du kan hämta den.

Därför flyttar vi din cykel

För att öka framkomligheten och frigöra mer plats i cykelparkeringar för aktiva cyklister så flyttas felparkerade cyklar. Har du haft din cykel parkerad på allmän plats under lång tid råder vi dig att flytta den. Tänk också på att du inte får parkera cykeln så att den hindrar trafik och fotgängare. Cyklar får inte stå parkerade mer än 24 timmar på samma ställe under vardagar enligt trafikförordningen.   

Långtidsarkerade cyklar märks upp

Huddinge kommun ser regelbundet över långtidsparkerade cyklar på allmän plats och arbetar enligt en trestegsmodell:

1. Cykeln märks upp med en färgad tejp märkt med Huddinge kommun

2. Vid återbesök och cykeln står kvar med tejp sätts en informationstag på där ägaren uppmanas att flytta cykeln ett visst datum.

3. Om cykeln fortfarande inte har flyttas tas den om hand och flyttas till en uppsamlingsplats

Så får du tillbaka en cykel som flyttats

Cykeln förvaras på en uppsamlingsplats under tre månader. Under den perioden har du möjlighet att hämta ut den. För att få tillbaka din cykel ska du till maila till parkering@huddinge.se. Det kostar 400 kronor att hämta ut cykeln. 

 Du kvitterar ut cykeln genom att ange

  • märke
  • färg
  • modell (dam/herr)
  • platsen den stod på.

Har du nyckel kan du också använda den för att bevisa att cykeln är din.

Lagar och förordningar

Huddinge kommun flyttar cyklar med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. 

Uppdaterad 1 december 2020

Var informationen till din hjälp?