P-böter

Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning, som i folkmun kallas p-böter, från Huddinge kommun måste du vända dig till polisen.

Bestrid p-anmärkning via polisen.se

Huddinge kommun är en av flera aktörer som kan ge p-böter. På botens baksida står det hur du betalar eller bestrider din p-bot. Bara polisen kan ändra eller ta bort en bot som kommunen har delat ut.

Uppdaterad 2 september 2019

Var informationen till din hjälp?