Felparkering och parkeringsböter

Parkeringsövervakning görs för att förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerhet för trafikanter.

Om du parkerar på område med stopp- eller parkeringsförbud, utan giltigt tillstånd eller utan att ha betalat rätt parkeringsavgift kan du få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. Den som är registrerad ägare av fordonet ansvarar för att parkeringsanmärkningen betalas.

  • Parkeringsanmärkning kan du få om du parkerar fel på gatumark, kommunens mark  

  • Kontrollavgift kan du få om du parkerar fel på tomtmark

Överklaga parkeringsanmärkning

Föraren eller ägaren av ett fordon har möjlighet att överklaga sin parkeringsanmärkning, parkeringsbot.

  • Har du parkerat på gatumark i Huddinge kommun överklagar du parkeringsanmärkningen hos polismyndigheten. Endast polismyndigheten kan ta bort en parkeringsbot som kommunen har delat ut.
  • Har du parkerat på tomtmark till exempel på utomhusparkering, parkeringshus eller garage som inte räknas som allmän plats överklagar du hos förvaltaren. Du hittar information längst ned på din kontrollavgiftsblankett

Anmäla felparkerade fordon

Om ett fordon står felparkerad på kommunal väg, ring QSG Bevaknings kundtjänst på 0774-403 030 eller maila till huddinge@qsg.se. På kvällar och helger tar du kontakt med polisen på telefon 114 14.

Uppdaterad 13 januari 2021

Var informationen till din hjälp?