Felparkering och parkeringsanmärkning

Parkeringsövervakning görs för att förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerhet för trafikanter.

Om du parkerar på område med stopp- eller parkeringsförbud, utan giltigt tillstånd eller utan att ha betalat rätt parkeringsavgift kan du få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. Den som är registrerad ägare av fordonet ansvarar för att parkeringsanmärkningen betalas.

  • Parkeringsanmärkning kan du få om du parkerar fel på gatumark, kommunens mark  

  • Kontrollavgift kan du få om du parkerar fel på tomtmark

Överklaga parkeringsanmärkning

Föraren eller ägaren av ett fordon har möjlighet att överklaga sin parkeringsanmärkning, parkeringsbot.

  • Har du parkerat på gatumark i Huddinge kommun överklagar du parkeringsanmärkningen hos polismyndigheten. Endast polismyndigheten kan ta bort en parkeringsbot som kommunen har delat ut.

    Överklagar parkeringsanmärkningen (polisen.se)

  • Har du parkerat på tomtmark till exempel på utomhusparkering, parkeringshus eller garage som inte räknas som allmän plats överklagar du hos förvaltaren. Du hittar information längst ned på din kontrollavgiftsblankett

Vad kostar det?

Från 1 januari 2021 är avgiftsnivåerna för felparkering 500 kr, 900 kr och 1300 kr beroende på förseelsens allvarlighetsgrad.

Avgiftsnivåer för felparkering 

Anmäla felparkerade fordon

Om ett fordon står felparkerad på kommunal väg kan du kontakta servicecenter eller göra en felanmälan. På kvällar och helger tar du kontakt med polisen på telefonnummer 114 14.

Gör en felanmälan

Akut felparkering

En akut felparkering är ett fordon som är parkerat på ett trafikfarligt sätt eller stör ordningen, till exempel om en bil blockerar en trafikerad korsning eller står parkerad framför ett utryckningsfordon. Då ska du i första hand ringa polisen på telefonnummer 114 14. 

Uppdaterad 4 mars 2024

Var informationen till din hjälp?