Parkeringsförbud för tung lastbil nattetid

Det är parkeringsförbud för tung lastbil och övriga fordon med totalvikt över 3,5 ton klockan 22–06 alla dagar längs gatorna i två villaområden i Fullersta och Glömsta.

Parkeringsförbudsområdet i Fullersta

Parkeringsförbudet gäller området innanför den röda linjen i kartan nedan. Förbudet gäller på följande gator:

 • Alghornsvägen
 • Bergtomtavägen
 • Bikungens väg
 • Flustervägen
 • Funnebovägen
 • Furuhöjdsvägen
 • Färgstigen
 • Högvägen
 • Kantvägen
 • Krokvägen
 • Mellanvägen, mellan Furuhöjdsvägen och Källbrinksvägen
 • Mossbergavägen
 • Movägen
 • Målarvägen
 • Mönjestigen
 • Ringvägen
 • Slipgränd
 • Starrvägen
 • Sälgvägen
 • Tjäderspelsvägen
 • Vaxkakevägen
 • Älghornsvägen.

Karta över villaområdet i Fullersta.
Klicka på bilden för att förstora den.

Parkeringsförbudsområdet i Glömsta

Parkeringsförbudet gäller området innanför den röda linjen i kartan nedan. Förbudet gäller på följande gator:

 • Baldersvägen
 • Betesvägen
 • Castorvägen
 • Herkulesvägen
 • Kyrkhagsvägen
 • Liden
 • Lilla Björnvägen
 • Lunastigen
 • Orionstigen
 • Polluxvägen
 • Torsvägen.

Karta över villaområdet i Glömsta.
Klicka på bilden för att förstora den.

Kortare parkering dagtid är tillåten

Dagtid är parkering för lastbilar fortfarande tillåten i samband med angöring och leveranser.

Övrig tid uppmanas varje lastbilsägare att hitta lämplig parkering på kvartersmark, exempelvis på den egna fastigheten.

Principen för parkering i kommunens parkeringsprogram (huddinge.se) 

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Parkeringsförbudet har införts eftersom gatorna i de här villaområdena är smala med begränsad sikt. Lastbilar och andra större fordon som regelbundet står parkerade kan skymma sikten och försvåra för andra fordon komma fram. Förbudet ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Huddinge servicecenter

Öppettider

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

 • Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 
 • Fredag kl 08.00-15.00
 • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

 • Måndag-torsdag: kl 10.00-17.00
 • Fredag: kl 10.00-15.00
 • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 9 september 2022

Var informationen till din hjälp?