Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vem kan få parkeringstillstånd?

Du som är folkbokförd i Huddinge kommun och som har en varaktig funktionsnedsättning som begränsar din gångsträcka kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan utfärdas både till en rörelsehindrad person som själv kör fordonet, och till en rörelsehindrad person som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet (som passagerare).

 • En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och en målpunkt på rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.

 • En person som har ett funktionshinder men som själv inte kör fordonet kan endast beviljas parkeringstillstånd om särskilda skäl föreligger.

 • Svårigheter att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.

 • Enbart svårigheter att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, som lägst sex månader och högst fem år.

Så ansöker du

Du kan ansöka om parkeringstillstånd via vår e-tjänst eller via blankett. Observera att tillståndet inte förnyas automatiskt. Du måste alltid göra en ny ansökan med läkarintyg. Prövningen sker då utan hänsyn till tidigare beslut.

Följande behöver du bifoga till din ansökan

 • Ett aktuellt läkarintyg som är högst 3 månader gammalt.

 • Ett nytaget foto (passfotoformat).

 • Egenhändig namnteckning.

E-tjänst: ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Vi handlägger ärendena i tur och ordning. Handläggningstiden är cirka tre till fem veckor från det att kommunen har mottagit en komplett ansökan. Du får ett brev hemskickat till dig när ett beslut är taget. Om din ansökan behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig. Under sommaren, det vill säga juni, juli och augusti är det en längre handläggningstid än vanligt.

Mer info hittar du på Skatteverkets sida.  

Användning av parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet är personligt och inte kopplat till ett fordon.

 • Har du beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad som förare får du endast använda tillståndet när du själv kör fordonet.

 • Har du beviljats tillstånd som passagerare får parkeringstillståndet endast användas när du medföljer som passagerare.

 • Tillståndet ska placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

 • Tillstånd som missbrukas kan återkallas.

Vid förlust av parkeringstillståndet

Ett borttappat eller ett stulet tillstånd ska omedelbart polisanmälas. Du behöver en kopia på din polisanmälan för att kunna få ett nytt tillstånd utfärdat med samma giltighetsdatum. Det gamla tillståndet spärras och ett nytt utfärdas med ett nytt tillståndsnummer.

Parkeringsregler

Ett parkeringstillstånd ger dig rätt att parkera:
 • Under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
 • Under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.
 • På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter som reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iaktas. Tänk på att parkering inte alltid är avgiftsfritt på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
 • Under högst tre timmar på gågata. 
Ett parkeringstillstånd ger dig inte rätt att parkera:
 • Där det är förbud att stanna (stoppförbud).
 • På platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats.
 • På huvudled om inget annat anges.
 • På privat mark om inte markägaren har medgivit det.
 • På hållplats för buss.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag. Trots förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det används vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, enligt trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7).  Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kan man komma mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen, innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.   

Parkeringstillstånd utomlands

Ett parkeringstillstånd utfärdat i Sverige gäller i alla EES-länder enligt de regler som gäller i respektive land. Läs mer om vilka regler som gäller inom EU.

Ansökan om befrielse från trängselskatt

Om du har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan du hos Skatteverket ansöka om att få en bil befriad från trängselskatt.

Ett beslut om befrielse gäller under parkeringstillståndets giltighetstid. Om parkeringstillståndet förlängs behöver du göra en ny ansökan om befrielse.

Befrielsen från trängselskatt gäller i Stockholm och Göteborg. Mer information hittar du på Skatteverkets sida.

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Just nu kan vi endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 16 april 2021

Var informationen till din hjälp?