BRYGGHUSET 1 SAMT DEL AV VISÄTTRA 1:5(DEL AV VISÄTTRA ÄNG II), Flemingsberg