Samhllsbyggnadsprojekt 2017-2019

Huddinges plan för samhällsbyggnadsprojekt innehåller detaljplaner och utbyggnadsprojekt som kommunen arbetar med de närmsta tre åren. Här kan du se var vi kommer att bygga bostäder, arbetsområden, förskolor och skolor, gator, vägar med mera. Planen uppdateras varje år och beslutas av kommunfullmäktige. 

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Plan för samhällsbyggnadsprojekt 2017-2019

Projektbeskrivningar

Projektbeskrivningar till plan för samhällsbyggnadsprojekt 2017-2019:

Östra Huddinge

Nordvästra Huddinge

Sydvästra Huddinge

Mellersta Huddinge

Uppdatering 2018

Planen för samhällsbyggnadsprojekt kommer uppdateras under 2018. Just nu arbetar vi med att ta fram en ny form för den som innehåller en gemensam planering av samhällsbyggnadsprojekt, lokalförsörjning och investeringar. Dokumentet med den gemensamma planeringen förväntas gå upp för beslut i kommunfullmäktige i mars 2018. När det är godkänt kommer den här sidan att uppdateras.

Uppdaterad 19 december 2017

Var informationen till din hjälp?