Samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2019–2021 – med utblick till 2032, ger en helhetsbild av kommungemensamma prioriteringar och styr mot det Huddinge som översiktsplanen långsiktigt pekar ut. Planen uppdateras varje år och beslutas av kommunfullmäktige.  

Det är dels ett underlag för beslut om vilka nya samhällsbyggnads-projekt och lokalprojekt som ska starta under 2019, dels en redovisning av behov och planeringsunderlag för perioden 2020–2032.

För den närmaste treårsperioden 2019–2021 är det på en mer detaljerad nivå, medan det för perioden 2022–2032 är att betrakta som en utblick.

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2019-2021 med utblick till 2032

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2019–2021, projektbeskrivningar

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2019–2021, nämndernas lokalbehov

Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?