Vi uppdaterar översiktsplanen

Det är dags att göra ändringar i Huddinges översiktsplan. I den översiktsplan som finns idag har vi planerat fram till 2030. Nu behöver vi se ännu längre fram i tiden, till år 2050.

Vad händer nu?

Nya mål beslutade 

De fyra nya målen är: 

 • Ett levande och växande Huddinge.
 • Ett Huddinge i samspel med naturen.
 • Ett Huddinge som håller ihop.
 • Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan.

Se filmen och hör översiktsplanerare Sara Nordensjköld berätta mer om de fyra nya målen.

 

Samhället utvecklas snabbt - behöver planera fram till 2050 

Det finns flera anledningar till att vi uppdaterar.

 • Samhället förändras snabbt. Vi behöver hålla ihop utvecklingen och planera långsiktigt. 
 • Vi behöver planera till 2050. I vår nuvarande översiktsplan har vi bara planerat fram till 2030. 
 • Planeringen på regional nivå och kommunens egna utvecklingsplaner siktar mot 2050.
 • Mycket i vår nuvarande översiktsplan är fortfarande aktuellt. Därför tar vi inte fram en helt ny översiktsplan, vi uppdaterar den som redan finns.
 • Översiktsplanen blir digital och språket blir enklare.

Många deltar i arbetet 

 • Att uppdatera en översiktsplan tar ofta flera år. En ny version ska vara klar år 2022. 
 • Många deltar i arbetet, till exempel samhällsplanerare, ekologer, hållbarhetsstrateger och trafikplanerare från kommunen.
 • Du som bor, jobbar eller på annat sätt är verksam i Huddinge kan bidra med kunskap vid flera tillfällen.
 • Andra aktörer till exempel Region Stockholm, Trafikverket kommer också att delta i arbetet.  

Tidsplan

8 juni 2020 Kommunfullmäktige beslutar om att revidera översiktsplanen.      
Hösten 2020 Vi tar fram nya mål för utvecklingen.       
14 december 2020  Kommunfullmäktige fattar beslut om målen.       
Sommaren 2021 Samråd av ett förslag till översiktsplan. Du kan tycka till.       
Kvartal 4, 2021 Granskning av förslaget. Du kan tycka till.       
Kvartal 2, 2022 Kommunfullmäktige beslutar om antagande.       
Kvartal 2, 2022 Planen vinner laga kraft      

 

Handlingar 

Handlingar

Kontakt

Har du frågor om revideringen av översiktsplanen? Kontakta någon av översiktsplanerarna. 

Uppdaterad 16 december 2020

Var informationen till din hjälp?