Plan för samhällsbyggnad

Här kan du läsa om årets Plan för samhällsbyggnad i Huddinge. Den visar våra gemensamma prioriteringar i kommunen och ska bidra till att vi når målen i översiktsplanen. 

Planen är ett underlag för beslut om vilka nya samhällsbyggnadsprojekt som ska starta under året.

Planen uppdateras varje år och beslutas av kommunfullmäktige.  

Plan för samhällsbyggnad 2024

 

Uppdaterad 30 november 2023

Var informationen till din hjälp?