Plan för samhällsbyggnad  2021

Här kan du läsa om Plan för samhällsbyggnad i Huddinge 2021. Den visar våra gemensamma prioriteringar i kommunen och ska bidra till att vi når målen i översiktsplanen. 

Planen är dels ett underlag för beslut om vilka nya samhällsbyggnadsprojekt som ska starta under 2021, dels en redovisning av behov och planeringsunderlag för perioden 2021–2036.

Planen uppdateras varje år och beslutas av kommunfullmäktige.  

Plan för samhällsbyggnad

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Uppdaterad 21 december 2020

Var informationen till din hjälp?