Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020

Här kan du läsa om Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020. Den visar kommunens gemensamma prioriteringar och styr mot det Huddinge som pekas ut i översiktsplanen. Planen uppdateras varje år och beslutas av kommunfullmäktige.  

Planen är dels ett underlag för beslut om vilka nya samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt som ska starta under 2020, dels en redovisning av behov och planeringsunderlag för perioden 2020–2035.

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020 med utblick till 2035

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020, projektbeskrivningar

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Uppdaterad 8 september 2020

Var informationen till din hjälp?