Utvecklingsområde – Flemingsberg

En stadskärna i södra Stockholm där människor, kunskap och idéer möts.

Vi arbetar efter visionen att utveckla Flemingsberg till en levande stadskärna fylld av arbetsplatser, bostäder, handel, restauranger och kultur.  Flemingsberg ska bli en betydelsefull stadskärna i södra Stockholm.

Utvecklingen av området pågår för fullt och det byggs samtidigt på flera platser i Flemingsberg. Vi tar nu fram målbilder för utvecklingen av Flemingsbergs olika delar, tillsammans med boende, fastighetsägare, företag och andra myndigheter. I dessa ingår olika strategier och mål för det långsiktiga arbetet. Här nedan kan du läsa mer om ett urval av de projekt som pågår.

Så här föreställer vi oss Flemingsberg i framtiden

Idag bor det cirka 13 000 människor i Flemingsberg, här finns cirka 13 000 arbetsplatser och 17 000 studenter. Fram till år 2035 vill vi att det byggs cirka 14 000 nya bostäder och lokaler för ytterligare 20 000 arbetsplatser.

De nya bostäderna planeras i Flemingsberg eller i den nya stadsdelen Glömstadalen/Loviseberg. Exakt var de ska ligga och hur många som ska byggas beror på om den nya tåglinjen Spårväg syd byggs eller inte.

Flemingsbergs station har idag cirka 20 000 resenärer per dygn. När vi nått år 2030 kan nya vägar och spårvägar ha gjort Flemingsberg till en knutpunkt för cirka 600 000 resenärer. Därför planerar vi ett resecentrum som kan innehålla alla de funktioner som behövs, både som knutpunkt och för att stärka Flemingsberg. 

Flemingsberg är en viktig del av Stockholms utveckling

Flemingsberg och Kungens kurva tillsammans med Skärholmen är regionala stadskärnor i Stockholmsregionen. Deras utveckling hjälper till att skapa stadskvaliteter, stadsliv och mötesplatser utanför centrala Stockholm.

Att utveckla Flemingsberg till en stadskärna är komplicerat och därför samarbetar många olika verksamheter, organisationer och myndigheter i arbetet. Förutom Huddinge kommun deltar bland andra Botkyrka kommun, Trafikverket, högskolorna i Flemingsberg och Stockholms läns landsting.

Huddinge bygger ett modernt samhälle

Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt visar de tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och Centrala Huddinge.

Här läser du mer om respektive område.