Dialog om Flemingsbergs stadscentrum

Dialog 2017

Den 16 september 2017 arrangerade vi en dialog i samband med evenemanget En dag för i Flemingsberg. Med hjälp av en modell och klossar diskuterade vi utformningen av stadscentrumet med besökarna.

Dialog 2016

Hösten 2016 arrangerades en stor dialog om Flemingsbergs nya stadscentrum i samband med Demokratidagarna. Boende, verksamma och andra aktörer fick på olika sätt möjlighet att ge sina synpunkter på vad som är bra med Flemingsberg och vad som saknas. Totalt deltog över 1000 personer.

Handel, institutioner och service

Många deltagare var nöjda med bibliotek, apotek, butiker, restauranger och mataffär som finns i dagens centrum. Även sjukhus, rättscentrum och högskolorna lyftes som fördelar. Utöver det blev det tydligt att kommunikationer, grönområden och mångfalden i området var uppskattat.

Även om det befintliga centrumets utbud var uppskattat efterfrågades ett större utbud av handel och service som nattöppen service, restauranger, systembolag, caféer, tandläkare och bank. Det kom också önskemål om att fysiskt bygga ihop de olika områdena i Flemingsberg.

En stor del av utvecklingen i Flemingsbergs centrala delar syftar till att binda samman området. Kommunen utreder möjligheten att utveckla en större samlande stadskärna med handel, service och restauranger invid Flemingsbergs station. Hösten 2017 startas ett programarbete där denna utveckling kommer studeras närmare. Samtidigt pågår diskussioner med Trafikverket om hur det skulle kunna fungera att sänka och överdäcka del av Huddingevägen invid Flemingsbergs station.

Aktiviteter, kultur och mötesplatser

I dialogen kom det fram flera exempel på att fler fritidsaktiviteter behövs i området, till exempel lokaler för boxning, bowling och simhall. Det, tillsammans med bra utemiljöer att vistas i, som parker och platser för vattenlek, skulle kunna bli mötesplatser för invånarna.

Kommunen har startat en utredning kring var av ytterligare sporthallar skulle kunna byggas i Flemingsberg och det pågår diskussion om möjligheten till att bygga en simhall. Kommunen har även en bred dialog med olika aktörer om att utveckla ett större kulturcentrum i Flemingsberg. I ett kulturcentrum får bibliotek, utställningslokal och föreningslokaler plats. Då skapas en mötesplats för alla åldrar oavsett bakgrund. För de som vill vara utomhus innebär upprustningen av Flemingsbergsparken och nya ytterligare parker och torg möjlighet till möten i en trygg utemiljö.

Bostäder, skolor och arbete

I dialogen efterfrågade deltagarna fler bostäder av olika slag. Kommunen kommer under hösten starta planering av ytterligare 4 500 nya bostäder inom 1 kilometer från Flemingsbergs station. Det är framförallt inom två nya stadsdelar, Björnkulla och Norr om Grantorp, men även genom viss förtätning i Visättra och fortsatt utveckling av bostäder vid campus. Det innebär en bredd av bostäder med bland annat hyresrätter, bostadsrätter, äganderätt, ungdoms- och studentbostäder, bostäder för familj och för äldre samt företagslägenheter. Det finns också möjligheter att bygga fler bostäder i till exempel Flemingsbergsdalen.

Deltagarna lyfte tillgången på parkeringsplatser som ett behov. Ett viktigt arbete för kommunen när den nya stadskärnan utvecklas är att även studera hur parkeringsplatser skapas som en del i staden. Hur många parkeringsplatser som behövs till olika verksamheter eller bostäder styrs av kommunens parkeringsprogram.

I dialogen efterfrågdes skolor och arbetstillfällen för unga. För att möta behovet av skolor utreder kommunen nu var två nya större grundskolor skulle kunna ligga i Flemingsberg och Visättra/Björnkulla. Det finns också ett beslut om en ny gymnasieskola i Flemingsberg inom campusområdet.I samband med en utveckling av handel och service kommer arbetstillfällen för unga att skapas framöver i Flemingsberg.

Slutrapport för dialog 2016

I den fullständiga rapporten kan du fördjupa dig mer i önskemål och konfliktpunkter som kom fram under dialogen. Resultatet är en viktig pusselbit i arbetet med nya dialoger och utformningen av framtidens Flemingsberg.

Slutrapport från dialogen 2016

Uppdaterad 23 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?