Flemingsbergsdalen

Ett av större och mest prioriterade utvecklingsområdena är området vid tågstationen som kallas Flemingsbergsdalen. Här ska en ny stadsdel med flera kvarter skapas med bostäder, handel, service, kontor, kultur och idrott. Första inflyttningen i de nya bostäderna har redan skett under hösten 2016,  tillsammans med öppnandet av ett ICA Maxi.

Målet är att Flemingsbergsdalen ska bli en gemensam mötesplats i Flemingsberg för boende, verksamma, studerande och besökare. Här ska all service finnas som hör till en stadskärna. Dessutom planeras ett nytt resecentrum som en knutpunkt för den kollektiva trafiken.

Läs mer om planprogrammet för Flemingsbergsdalen som är ute på samråd 21 oktober–29 november 2019

Fler pågående projekt

Det pågår flera andra projekt i Flemingsberg. Dessa hittar du samlade på sidan Pågående planer, projekt och arbeten, Flemingsberg.

Uppdaterad 28 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?