Hälsovägen och Flemingsbergsparken

Längs med Hälsovägen planeras för cirka 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler för service och handel. Bostäderna ska bli mycket varierade med små och stora lägenheter samt små hus. Vår tanke är att de ska bidra till att omvandla Hälsovägen till en mer stadslik gata.

Samtidigt kommer Flemingsbergsparken att göras i ordning med nya entréer, grillplatser och en upprustning av lekplatsen. Målet är att skapa en stadspark som lockar både boende, och de som arbetar eller studerar i Flemingsberg.

Fler pågående projekt

Det pågår flera andra projekt i Flemingsberg. Dessa hittar du samlade på sidan Pågående planer, projekt och arbeten, Flemingsberg.

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?