Området kring sjukhuset

Vid Karolinska Universitetssjukhusets framsida byggs två stora byggnader för forskare och studenter från KTH, Karolinska Institutet och Röda korsets högskola. Den första kallas Technology and Health och invigdes under hösten 2016, den andra kallas Neo och invigs hösten 2017. Att de byggs nära sjukhuset, med flera inglasade korridorer mellan husen och sjukhuset, ska leda till bättre samarbete mellan forskningen och vården.

Dagens entré till sjukhuset byggs samtidigt om för att bli en grönare plats med bänkar dit både personal och patienter kan söka sig. Entrétorget ska också göra det enklare att gå mellan sjukhuset och Flemingsbergs centrum.

Fler pågående projekt

Det pågår flera andra projekt i Flemingsberg. Dessa hittar du samlade på sidan Pågående planer, projekt och arbeten, Flemingsberg.

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?