Fotograf: Håkan Lindgren

Utvecklingsområde – Centrala Huddinge

En trivsam stadsmiljö med bostäder, shopping och goda kommunikationer.

Centrala Huddinge är ett av de starkast växande områdena i vår kommun. Till centrala Huddinge räknar vi Storängen, Huddinge centrum och området kring Kvarnbergsplan. Här finns potential för minst 5000 nya bostäder, men även handel och kontor.

Idag arbetar vi med att samordna och beskriva den pågående utvecklingen i en utvecklingsplan. Nedan kan du läsa mer om ett urval av projekten som pågår.

Omvandlingen av Storängen

Storängen är ett industriområdet i nära anslutning till Huddinge centrum. Nu omvandlas området till nya bostäder i samarbete med fastighetsägare och byggbolag.

Den första etappen kallas Brandstegen och här byggs cirka 650 bostäder med lokaler för handel och service i bottenvåningarna. Nya lokalgator skapas i området och en förskola byggs i kvarteret.

Totalt kan cirka 3000 nya bostäder bli verklighet i Storängen.

Huddinge centrum får tätare bebyggelse

I hörnet Sjödalsvägen och Förrådsvägen byggs 139 nya bostäder. De två byggnaderna får lokaler för handel och service i bottenvåningarna.

Vid Sjödalsbacken planeras för ytterligare cirka 200 bostäder och en förskola. I Sjödalsparken planeras bli en ännu tydligare stadspark i anslutning till centrum.

Vid Kvarnbergplan, i hörnet av Huddinge- och Lännavägen, blev nyligen cirka 171 bostäder färdiga för inflyttning. I området finns nu även en ny förskola.

En utbyggnad av Tomtbergaskolan är också planerad. 

Huddinge bygger ett modernt samhälle

Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt visar de tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och Centrala Huddinge.

Här läser du mer om respektive område.