Fotograf - Håkan Lindgren

Utvecklingsområde – Centrala Huddinge

En trivsam stadsmiljö med bostäder, shopping och goda kommunikationer.

Centrala Huddinge är ett av de starkast växande områdena i vår kommun. Till centrala Huddinge räknar vi Storängen, Huddinge centrum och området kring Kvarnbergsplan. Här finns potential för minst 5000 nya bostäder, men även handel och kontor.

Sen tidigare finns en fördjupad översiktsplan för Storängen  och ett program för Huddinge centrum. Idag arbetar vi med att samordna och beskriva den pågående utvecklingen i en utvecklingsplan som tar ett bredare grepp både geografiskt och på utvecklingen. Nedan kan du läsa mer om ett urval av projekten som pågår.

Omvandlingen av Storängen

Storängen är ett industriområdet i nära anslutning till Huddinge centrum. Nu omvandlas området till en ny stadsdel med minst 3000 nya bostäder. I bottenvåningarna skapas lokaler för handel och service och i stadsdelen ryms förskolor, skolor och idrottshall. Även gatunätet byggs om och ut och vi planerar för torg och parker. 

Den första etappen är kvarteret Brandstegen med cirka 650 bostäder.

Den andra etappen är kvarteren Fabriken och Förrådet där vi planerar för cirka 1500 bostäder.

Huddinge centrum får tätare bebyggelse

I Huddinge centrum finns potential för minst 2000 nya bostäder, handel och service.

I hörnet Sjödalsvägen och Förrådsvägen har 139 nya bostäder byggts fördelat på två byggnader. I bottenvåningarna finns lokaler för handel och service.

Vid Sjödalsbacken planeras för ytterligare cirka 220 bostäder och en förskola. Sjödalsparken planeras bli en ännu tydligare stadspark i anslutning till centrum.

En utbyggnad av Tomtbergaskolan är beslutad och vi planerar för att bygga en ny skola i Solgård

Huddinge bygger ett modernt samhälle

Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt visar de tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och Centrala Huddinge.

Här läser du mer om respektive område.