Bild på Kungens kurva

Fotograf - Maja Brand

Utvecklingsområde – Kungens kurva

Kungens kurva – en del av Skandinaviens största shoppingområde.

Huddinge kommun arbetar med visionen att Kungens kurva ska utvecklas till en levande stadskärna med en mix av handel, bostäder, service och kultur.  Området ska bli mer sammanhållet och tillgängligt för alla. 

Kungens kurva är tillsammans med Skärholmen en av Stockholms regionala stadskärnor med närmare 30 miljoner besökare per år. Kungens kurva är en del av Huddinge kommun och Skärholmen ligger i Stockholms kommun.

Bostäder i Kungens kurva

Vi vill utveckla Kungens kurva till att bli både en handelsplats och en spännande plats att bo på, dessutom med Gömmarens naturreservat inpå knuten. Vi planerar för en ny stadsdel med 3500 lägenheter och service. Just nu arbetar vi med ett planprogram för området.

Läs mer om projektet med bostäder i Kungens kurva

Ikea bygger om

Bland de största projekten de kommande åren finns Ikeas:s ombyggnad av sitt varuhus och utbyggnad av Kungens kurva shoppingcenter. Här skapas också en ny entré och ett torg i korsningen Tangentvägen/Dialoggatan, som då blir en central punkt i området. Ombyggnationen kan börja under 2018.

Läs mer om projektet med Ikea och Tangentvägen

Enklare för gående och cyklister

Vi vill att det ska bli enklare att nå och röra sig runt i Kungens kurva som gående och cyklist. Därför gör vi flera satsningar på gatumiljön, bland annat längs med Tangentvägen. Detta ska bli en ny huvudgata i området och utformas för att göra det tryggare och säkrare för gående och cyklister. I arbetet utgår vi från vårt program för utformningen av den offentliga miljön i Kungens kurva.

Program för offentlig miljö i Kungens kurva

Det finns också en ny gång- och cykelbro över E4:an, Sadelmakarbron, som binder samman Kungens kurva med Skärholmen.

Spårväg syd för bättre kollektivtrafik

Det kommer att bli lättare att åka till Kungens kurva framöver med ny kollektivtrafik. Inte minst genom Spårväg syd – en tvärspårväg som planeras från Älvsjö via Kungens kurva-Skärholmen till Flemingsberg.

Läs mer om Spårväg syd

Förbifart Stockholm förenklar för bil och buss

Det stora trafikprojektet Förbifart Stockholm pågår fram till år 2026 och ska bland annat förenkla för trafikanter till Kungens kurva.

Läs mer om Förbifart Stockholm på Trafikverket.se

Fler pågående projekt

Det pågår flera andra projekt i Kungens kurva. Dessa hittar du samlade på sidan Pågående planer, projekt och arbeten, Segeltorp inklusive Kungens kurva.

Samarbete med andra aktörer

Arbetet med utvecklingen av Kungens kurva görs tillsammans med näringslivet i shoppingområdet, fastighetsägare, Kungens kurva företagarförening och Stockholms stad.

För att skapa en gemensam bild av vad utvecklingen innebär för handeln i Kungens kurva har vi tagit fram en Handelsurbanitetsskala, tillsammans med Kungens kurva Skärholmen Fastighetsägare Ekonomisk Förening. Den ska hjälpa oss att definiera vilka stadsmässiga kvaliteter/kriterier som kan tillkomma i området utan att vi tappar de förutsättningar som handeln kräver. 

Handelsurbanitetsskala

Huddinge bygger ett modernt samhälle

Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt visar de tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och Centrala Huddinge.

Läs mer om om våra utvecklingsområden