Utvecklingsplan för centrala Skogås och Trångsund

Hur ska centrala Skogås och Trångsund utvecklas fram till 2050? Nu tar vi fram en utvecklingsplan som ska visa hur vi vill utveckla områdena de kommande 30 åren.

Utvecklingsplan Skogås och Trångsund.png

Utvecklingsplanen omfattar delar av Skogås, Trångsund och Länna, 1 200 m från pendeltågsstationen. 


Vad händer nu?

  • Under april-maj 2020 tyckte nära 650 personer till om områdets utveckling. Stort tack till alla som deltog i enkäten och bidrog med värdefulla kunskaper.
  • Just nu arbetar vi med en vision för området. Det är ett förslag som berättar vilken typ av område Skogås och Trångsund ska vara i framtiden.
  • Vi har löpande dialog med kommunens invånare, politiker, andra delar av kommunen och de kommunala bolagen. Vi samtalar även med områdets fastighetsägare och andra aktörer som berörs av utvecklingsplanerna.

Tidsplan

Vision, målbild och strategier   kvartal 2-3, 2020
Förslag till utvecklingsplan kvartal 1, 2021–kvartal 1, 2022
Remiss och samråd kvartal 2, 2022
Revidering och antagande  kvartal 3-4, 2022

Utvecklingsplanen – en gemensam bild

" Det är som att lägga ett pussel. Du måste veta vad det är för bild du ska lägga innan du börjar placera ut bitarna" så säger områdesstrateg Sophie Giers Arekrans när hon förklarar vad en utvecklingsplan är. 


Projekt som planeras redan nu

Läs här om de projekt som planeras inom de närmsta åren. 

Skogås

Trångsund

Kontakt 

 

Uppdaterad 7 september 2020

Var informationen till din hjälp?