Björnkulla – bostäder, skola, service och park

Vi tar fram ett planprogram för att utreda möjligheterna att utveckla Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.

Vad händer nu?

  • Planprogrammet för Björnkulla var på samråd den 12 februari–25 mars 2024. Då hade du möjlighet att tycka till om förslaget. Nu arbetar vi med justera planprogrammet utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Därefter kan planprogrammet godkännas av kommunfullmäktige. 
  • Vår vision är ett Björnkulla mellan skogen och världen. Du hittar visionen och strategier under rubrikerna "Vad gör vi?".
  • Under mars 2018 genomförde vi flera dialoger för att få bra underlag till vårt arbete med att ta fram en vision för det framtida Björnkulla. Visionen kommer att ha ett starkt fokus på Björnkullas läge nära naturen. Genom dialogen ville vi få förslag på fler aspekter som skulle kunna finnas med. Dialogen skedde genom webbfrågor och workshop på plats i Björnkulla. Stort tack till dig som deltog!

Vad gör vi?

Planprogrammet ska utreda möjligheterna att utveckla Björnkulla med nya bostäder, service, förskola, skola och verksamheter. Eftersom området gränsar till Botkyrka utreds också möjligheten för verksamheter i anslutning till den befintliga Hantverksbyn i Botkyrka kommun.

I utvecklingen av Björnkulla kommer de befintliga verksamheterna att vara en viktig del av nya Björnkulla där både boende och arbetande har en naturlig plats. Bland de befintliga hyresgästerna i området kan Södertörns friskola nämnas som särskilt viktig eftersom skolan har en lång tradition i området samt en uppskattad och välfungerande verksamhet.

Projektet innebär även utbyggnad av infrastruktur inom hela programområdet. Kopplingen till Botkyrka och till Flemingsbergsskogens naturreservat är viktiga frågor i arbetet med planprogrammet.

Vision och strategier för Björnkulla 

Vad innebär ett planprogram?

Planprogram tas ofta fram i tidiga skeden för större områden eller stadsdelar. Det fungerar som ett underlag för nästa steg i planeringen och är ett sätt att tidigt få igång en dialog kring utvecklingen. Utifrån ett beslutat planprogram kan kommunen i ett senare skede ta fram detaljplaner för området. Det betyder att området planeras och byggs i etapper.

Tidsplan

Planuppdrag 29 november 2017
Programsamråd 12 februari–25 mars 2024
Godkännande Kvartal 1–2, 2025

Uppdaterad 26 mars 2024

Var informationen till din hjälp?