Flemingsbergsdalen – kontor, ny stationsentré och bostäder i Södra entrén

Vi tar fram en detaljplan för del av fastigheten Generatorn 2 och Generatorn 3. I Södra entrén i Flemingsbergsdalen planerar vi för kontor, ny stationsentré, bostäder, mobilitetshus och service.

Vad händer nu?

  • Den 24 september–4 oktober 2020 hade vi en enkät för barn och ungdomar 2–17 år. Svaren är en del av barnkonsekvensanalysen som vi gör för att ta reda på hur barn påverkas när vi bygger.
  • Den 17 juni 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Nedan kan du läsa tjänsteutlåtandet för beslutet.

Vad gör vi?

Södra entrén är tänkt att utvecklas från en parkeringsplats för bilar till en plats med byggnader för framför allt kontor. 

Vi planerar att skapa en attraktiv stationsentré med torg och god förbindelse mellan kringliggande områden och den södra uppgången till pendeltågsstationen i Flemingsberg. Gång- och cykelstråken ska kopplas till stationer och hållplatser.

Arbetet med detaljplanen är en del i att förverkliga visionen och planprogrammet för Flemingsbergsdalen. Läs planprogrammet under "Handlingar" och "Program" nedan.

Tidsplan

Planuppdrag 17 juni 2020
Samråd Kvartal 4, 2023
Granskning Kvartal 4, 2024
Antagande Kvartal 4, 2025
Laga kraft Kvartal 4, 2025
Byggstart Kvartal 1, 2026

Uppdaterad 18 maj 2022

Var informationen till din hjälp?