Flemingsberg – nya student- och forskarbostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Grantorp 2:32 med flera, där vi planerar för cirka 650 nya student- och forskarbostäder, utbyggnad av befintligt rulltrappshus och en förskola.

Vad händer nu?

  • Förslaget till ny detaljplan för fastigheterna Grantorp 2:32 m.fl. är ute på förnyad granskning 24 maj–13 juni 2022. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget genom att skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se. Handlingar hittar du längre ner på denna sida.
  • Detaljplanen var på granskning den 9 november–13 december 2021. Då hade du har möjlighet att tycka till om förslaget en andra gång.
  • Den 19 maj–30 juni 2020 var detaljplanen ute på samråd. Då hade du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Vy över den centralt öppna ytan.
Vy över centralt öppna ytan. Illustration; Tovatt Architects and Planners

Vad gör vi?

Detaljplanen ska möjliggöra ny bebyggelse som utvecklar campus Flemingsberg. Vi planerar för cirka 650 nya student- och forskarbostäder och lokaler runt det torg som skapas.

För att klara det ökade flödet av människor som reser till och från Flemingsbergs station behöver rulltrappshuset i Flemingsberg få fler hissar. Genom att utöka den befintliga byggrätten i detaljplanen så säkerställer vi att rulltrapphuset kan byggas ut med två hissar.

Skiss över de nya student- och forskarbostäderna.
Skiss över de nya student- och forskarbostäderna. Illustration: Tovatt Architects and Planners

Varför gör vi det?

Flemingsberg är ett växande nav för forskning, utbildning och arbetsplatser. För att få ett levande campus är det viktigt att bostäder finns i anslutning till campusområdet. I Stockholmsområdet råder en brist på studentbostäder, men även en brist på bostäder för gästforskare i anslutning till universitets- och högskoleområden. Därför tar vi nu fram förslag till ny detaljplan.

Tyck till

Under granskningen den 24 maj–13 juni 2022 kan du läsa handlingarna (pappersutskrift) på kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6 i Huddinge. Handlingar finns också digitalt under rubriken ”Handlingar”, ”Granskning” nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 13 juni 2022 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:
Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Detaljplan för Grantorp 2:32 m.fl.”, diarienummer KS 2017/2667 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Tidsplan

Planuppdrag 20 juni 2018
Samråd 19 maj–30 juni 2020
Granskning 9 november–13 december 2021
Förnyad granskning 24 maj–13 juni 2022
Antagande och laga kraft Kvartal 2, 2022

Handlingar

Förnyad granskning

Uppdaterad 24 maj 2022

Var informationen till din hjälp?