Gula gången – upprustning av gångstråk och torg

Gula gången är ett välbesökt gångstråk i Grantorp. Vi har rustat upp stråket och det torg som ligger intill med bättre belysning, fler sittplatser, trevligare mötesplatser och nya planteringar.

Vad händer nu?

  • Upprustningen av stråket och torget är till största del färdigställd. Vi tar nu ett uppehåll under vintern och återkommer för att färdigställa kvarvarade arbeten när vädret tillåter våren 2022.

Vad gör vi?

Vi rustar upp gångstråket och torget. Stråket startar vid Flemingsbergs centrum i väster, passerar förbi kyrkan och Annerstaskolan och ansluter till Flemingsbergsparkens norra entré i öster.

I programarbetet av Gula gången, det vill säga när vi planerade hur stråket ska rustas upp, har vi tagit hänsyn till de åsikter som kom fram i den medborgardialog som hölls under våren och sommaren 2016. Då fick boende tycka till om utformningen av Gula gången och Flemingsbergsparken. Flemingsbergsparken är färdig och invigdes sommaren 2019. 

Upprustningen av Gula gången är ett samarbete mellan Huddinge kommun och Huge.

Illustration av gångstråk med träd på båda sidor.
Illustrationen visar det framtida gångstråket med en dubbelsidig allé av blommande fågelbär. Illustration: ÅF

Ritning över området. Förslag på planteringar och sittplatser visas.
Illustrationsplan som visar den föreslagna upprustningen av Gula gången och torget. Illustration: ÅF

Varför gör vi det?

Gula gången är områdets viktigaste promenadstråk och längs med stråket finns många viktiga mötesplatser. Genom bättre belysning, fler sittplatser, trevligare mötesplatser och planteringar ska stråket bidra med ökad trygghet och tillgänglighet.

Tidsplan

Upprustningen startade i november 2020 och färdigställs till största del i december 2021. Kvarvarande arbeten utförs våren 2022.

Arbeten som pågår i närheten

Hälsovägen – bostäder och förskolor

Uppdaterad 18 maj 2022

Var informationen till din hjälp?