Novum på Hälsovägen – kontor, utbildning och forskning

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Medicinaren 19 med flera i Flemingsberg. Där planerar vi för kontor, utbildning, service, vård och forskning.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för Medicinaren 19 med flera var på samråd den 2 januari–11 februari 2024. Nu går vi igenom inkomna synpunkter och förbereder för nästa steg som är granskning. Då kan du tycka till igen.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Medicinaren 19. Med den nya detaljplanen prövar vi möjligheten att bygga kontor och lokaler för utbildning, service, vård och forskning.

Planområdet är cirka två hektar stort och består i dag till största del av Novum forskningspark, där forskning och högre utbildning bedrivs. Planförslaget gör det möjligt att utveckla och bredda verksamheten.

Varför gör vi det?

Detaljplanen ska bidra till att uppfylla kommunens mål för framtida utveckling i Flemingsberg i enlighet med översiktsplanen och utvecklingsprogrammet för Flemingsberg.

Utvecklingsprogram för Flemingsberg 2050

Tidsplan

Planbesked 2 maj 2019
Planuppdrag 22 september 2021
Samråd 22 januari–11 februari 2024
Granskning Kvartal 1, 2025
Antagande Kvartal 3, 2025

 

Handlingar

Uppdaterad 15 februari 2024

Var informationen till din hjälp?