Gladö kvarn – ny förskola

Detaljplanen ska ge förutsättningar för att uppföra en förskola och skola på fastigheten Gladö kvarn 1:1.

Vad-händer-nu?">Vad händer nu?

Just nu pågår utredning om fastigheten.

Vad gör vi?

Den nya detaljplanen ska ge möjlighet att bygga en förskola i Gladö kvarn. Detaljplanen gör att en gångväg längs med Sunbyvägen kan anläggas. 

Planområdet består av ett större område än vad som krävs för byggnaden. Anledningen är att den gällande byggnadsplanen i dag anger området som allmän platsmark som ska nyttjas till park, planteringar och parkeringar. Den södra delen av området är i dag utpekat som idrottsområde. Området ligger också inom naturreservat för Orlången.

Den del av byggnadsplanen som inte ingick i detaljplanen som togs fram för Gladö kvarn ska därför ingå i den här detaljplanen för förskola/skola. 

Kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag den 18 februari 2013.

Uppdaterad 18 maj 2022

Var informationen till din hjälp?