Sundby Gård - nytt stall

På uppdrag av Huddinge kommun bygger Huddinge samhällsfastigheter ett nytt stall vid Sundby Gård.

Vad händer nu?

Det planeras ett nytt stall intill det befintliga ridhuset för Sundby ridskola och nu startar de förberedande arbetena.

Vad gör vi?

Illustration på den nya stallbyggnaden.

Huddinge samhällsfastigheter bygger en ny stallbyggnad på uppdrag av Huddinge kommun. Den nya stallbyggnaden kommer ha plats för 40 hästar samt utrymmen för personal, service och kontor.

Tidsplan

Byggstart är planerad till hösten 2021 och beräknas vara färdigställd senhösten 2022.

För mer information

 Om projektet på Husf.se.

Uppdaterad 8 november 2022

Var informationen till din hjälp?