Glömsta – nya bostäder

Vi har tagit fram en ny detaljplan för Stensättningen 5 som gör det möjligt att bygga fler bostäder i korsningen Skålgropsvägen–Lillerudsvägen i Glömsta.

Vad händer nu?

  • Nästa steg är att fastighetsägaren ansöker om bygglov och bygger två stadslika radhus med totalt 22 bostadsrätter.
  • Detaljplanen för Stensättningen 5 fick laga kraft den 1 september 2022.

Vad gör vi?

Huddinge kommuns åtagande i projektet är nu slutfört  i och med att detaljplanen fått laga kraft.

Tidsplan

Planuppdrag 11 april 2018
Samråd

11 juni–28 augusti 2020

Granskning 1–31 mars 2021
Antagande 

16 juni 2021

Laga kraft

 1 september 2022

Handlingar

Uppdaterad 22 mars 2023

Var informationen till din hjälp?