Ellipsvägen – kontorsverksamhet

Vi tar fram en detaljplan för kontorsverksamhet på fastigheten Cirkeln 2 i Segeltorp.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 19 november 2018.

  • Nästa steg är att fastighetsägaren söker bygglov och genomför projektet, som innebär att ytterligare en våning ska byggas på befintligt byggnad. Denna kommer innehålla kontor. 

Vad gör vi?

Huddinge kommuns åtagande är nu slutfört i projektet i och med att detaljplanen vunnit laga kraft.

Tidsplan

Samråd 2–22 december 2017
Granskning 23 mars–13 april 2018
Antagande 22 oktober 2018
Laga kraft 19 november 2018

Uppdaterad 18 maj 2022

Var informationen till din hjälp?