Kungens kurva – ny trafikplats

En ny trafikplats byggs i Kungens kurva. Byggnationen är en del av Förbifart Stockholm.

Vad händer nu?

Senaste nytt om E4 Förbifart Stockholm finns på Trafikverkets webbplats.

trafikverket.se

Vad gör vi?

Förbifart Stockholm är en nord-sydlig förbindelse som planeras gå mellan Kungens kurva i syd och Häggvik i norr. Enligt Trafikverket är syftet att:

  • Knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta Stockholms centrala delar.
  • Förbättra möjligheterna för en gemensam arbets- och bostadsmarknad inom hela stockholmsregionen.
  • Ge förutsättningar för stark tillväxt inom regionen.
  • Möjliggöra en flerkärnig region med flera centrum.

Förbifart Stockholm i Kungens kurva och Vårby (trafikverket.se)

Bild över Kungens kurva och trafiken inför projektet.
Perspektivbild över Kungens kurva, arbetsmaterial.

Detaljplan

Detaljplanen var ute på samråd hösten 2011 och granskning ägde rum under vintern 2012.

Detaljplanen ska ge förutsättningar för utbyggnaden av ny trafikplats inom Kungens kurva, dess kopplingar till det lokala vägnätet samt ombyggnad av Lindvretens trafikplats.

Planen gör att arbetsplanen för Förbifart Stockholm kan bestämmas genom att upphäva delar av gällande detaljplaner utmed sträckan Vårby backe och Bredängs trafikplats. Vägområdet för E4/E20 kommer att regleras av arbetsplan precis som idag.

Antagna handlingar

Utlåtande efter utställning

Uppdaterad 31 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?