Länna industriområde – utbyggnad

Vi tar fram en ny detaljplan för den norra delen av Länna industriområde som ska göra det möjligt att justera gatu- och kvartersstrukturen och frigöra mer mark för verksamheter. Samtidigt bygger vi ut tre fastigheter enligt befintlig detaljplan.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Från och med vintern 2020 utvecklar vi norra Länna i två etapper. Samtidigt som vi arbetar med en ny detaljplan bygger vi ut tre fastigheter enligt den befintliga planen. Det gör vi eftersom behovet att flytta verksamheter från Storängens industriområde har ökat på grund av de nya bostäder som ska byggas där.
  • Under 2018–2020 har kommunen genomfört kompletterande utredningar kopplat till utbyggnaden av norra Länna. Området är väldigt kuperat och stora mängder berg måste sprängas och fraktas bort för att marken ska kunna användas till verksamhetsmark. Utredningarna visar att det blir ett stort överskott av sprängsten och schaktmassor som behöver forslas bort. Bortforslingen kommer att ske över en längre tid.
  • Vi tar nu fram underlag och genomför utredningar till ett förslag på ny detaljplan.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan och planerar samtidigt för en utbyggnad av tre fastigheter enligt den befintliga detaljplanen.

Handlingar

Uppdaterad 25 januari 2022

Var informationen till din hjälp?