Norra Länna – mark för verksamheter och industrier

Vi tar fram en ny detaljplan för den norra delen av Länna industriområde – Norra Länna verksamhetsområde. Vi planerar för ett område som är attraktivt för företag och människorna som vistas i området.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen är på samråd den 13 maj–7 juni 2024. Det är första tillfället att tycka till om förslaget. Du skickar dina synpunkter till plan@huddinge.se. Handlingarna hittar du längre ner på denna sida.
  • Den 1 februari 2023 tog kommunstyrelsen beslut om nytt planuppdrag för Norra Länna verksamhetsområde.
  • Under 2018–2020 har kommunen genomfört kompletterande utredningar kopplat till utbyggnaden av norra Länna.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för Norra Länna verksamhetsområde.

Den nya detaljplanen innebär att ett nytt område för verksamheter kan uppföras i direkt anslutning till befintliga Länna industriområde. Detaljplanen möjliggör också för att nya entréer till befintligt naturområde och nya gång- och cykelvägar anläggs.

Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Förslaget stämmer även överens med Översiktsplan 2050 som antagits men ännu inte vunnit laga kraft.

Varför gör vi det?

Förslaget innebär att ny verksamhetsmark kan komma till i direkt i anslutning till befintliga Länna industriområde. Det finns en stor efterfrågan på verksamhetsmark i kommunen. Dels på grund av att det finns en generell brist, men också på grund av att flera befintliga verksamhetsområden omvandlas till bostäder.

Tyck till

Under samrådet den 13 maj–7 juni 2024 kan du läsa planhandlingarna (pappersutskrift) på kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6, Huddinge eller på Skogås bibliotek, Skogåstorget 7-9 i Skogås. Planhandlingar och samtliga utredningar finns digitalt under rubriken "Handlingar", "Samråd" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 7 juni 2024 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:
Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn, diarienummer KS-2015/267.313 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Öppet hus

Välkommen på öppet hus för att träffa oss som arbetar med detaljplanen. Vi håller ingen presentation av förslaget, men svarar gärna på dina frågor.
Tid: Torsdag 30 maj kl 17.00–19.00
Plats: Folkes i Huddinge centrum, Sjödalstorget 1, Huddinge

Länna industriområde – utbyggnad av industritomter och gata

Samråd 13 maj–7 juni 2024
Granskning Kvartal 2, 2025
Antagande Kvartal 4, 2025

Handlingar

Samråd II

Uppdaterad 13 maj 2024

Var informationen till din hjälp?