Norra Länna – mark för verksamheter och industrier

Vi tar fram en ny detaljplan för den norra delen av Länna industriområde – Norra Länna verksamhetsområde. Vi planerar för ett område som är attraktivt för företag och människorna som vistas i området.

Vad händer nu?

  • Den 1 februari 2023 tog kommunstyrelsen beslut om nytt planuppdrag för Norra Länna verksamhetsområde. Vi tar nu fram underlag och genomför kompletterande utredningar till ett förslag på ny detaljplan enligt det nya planuppdraget, Norra Länna verksamhetsområde. Avgränsningen är samma som tidigare förutom de tre fastigheter som förbereds och byggs ut inom nu gällande detaljplan.
  • Under 2018–2020 har kommunen genomfört kompletterande utredningar kopplat till utbyggnaden av norra Länna.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för Norra Länna verksamhetsområde.

Den nya detaljplanen ska bland annat göra det möjligt att använda marken i norra delen av Länna mer flexibelt och på så sätt skapa ett område med verksamhetsmark som är attraktivt för företag och människorna som vistas i området.

Under planprocessen utreder vi om det är möjligt att upphäva den del av befintlig detaljplan som omfattas av Lännaskogens naturreservat. Den del som upphävs ska inte ersättas med ny detaljplan.

Samtidigt bygger vi ut tre fastigheter och ny gata inom den befintliga detaljplanen.

Länna industriområde – utbyggnad av industritomter och gata

Samråd Kvartal 2, 2024
Granskning Kvartal 1, 2025
Antagande Kvartal 3, 2025

Handlingar

Uppdaterad 20 februari 2024

Var informationen till din hjälp?