Nordostpassagen – ny gång- och cykelväg mellan Länna och Haninge

Vi bygger ny gång- och cykelväg mellan Länna Handelsplats och Haninge kommun. Den befintliga stigen ersätts med en asfalterad sträcka som får belysning. Den nuvarande bron ersätts med en ny.

Karta som visar var gång- och cykelbanan ligger.

Vad händer nu?

  • Arbetet påbörjas i april och beräknas vara klart i september 2022. Det kommer attt finnas en tillfällig bro över Lissmaån så att det är möjligt att passera under byggtiden.

Vad gör vi?

Vi bygger en ny gång- och cykelbana som ersätter stigen mellan Länna handelsplats och Haninge kommun. Hela sträckan får belysning och den befintliga bron över Lissmaån byts ut mot en ny bro.

Den nya vägen gör det enklare och tryggare för gående och cyklister att ta sig mellan Länna handelsplats och Nordostpassagen i Haninge kommun. Den nya gång- och cykelbanan kommer att underhållas vintertid.

I Huddinge kommuns cykelplan pekas denna sträcka ut som ett huvudcykelstråk.

Tidsplan

Utbyggnaden startar i april 2022 och beräknas vara klart i september 2022.

Uppdaterad 5 april 2022

Var informationen till din hjälp?