Huddinge centrum – utveckling av den stationsnära miljön

Vi planerar att utveckla miljön runt Huddinge station. Målsättningen är att miljön blir tryggare, mer tillgänglig och trafiksäker samt fungerar som en attraktiv mötesplats. Det ska bli lättare att göra klimatsmarta val som att gå, cykla och resa med kollektivtrafik.

Miljö kring Huddinge station.

Vad händer nu?

  • Projektet är i tidigt utredningsskede. Nu pågår ett utredningsarbete där vi bland annat har samlat in synpunkter på hur området kan förbättras. Sedan tar vi fram ett projektförslag.

Vad gör vi?

Miljön kring Huddinge station ska förbättras för att bli tryggare, mer tillgänglig och trivsam. Målet är en modern kommunikationspunkt och attraktiv mötesplats som gör det lätt att välja klimatsmarta resor.

Vi kommer att ta hänsyn till den nuvarande arkitekturen och till det höga antalet användare under stor del av dygnet året runt. Stor vikt kommer att läggas vid trafiksäkerhet, tillgänglighet, upplevd och faktisk trygghet och säkerhet.

Varför gör vi det?

Huddinge stationsnära miljö är idag i behov av förbättring. Miljön upplevs som otrygg och illa sammanhållen.

Bussterminalen och stationen med deras direkta koppling till Huddinge centrum är en viktig plats för handel och resor där många invånare och besökare passerar dagligen. En väl gestaltad sammanhållen stadsmiljö som uppfyller dagens krav på en god och fungerande trafikmiljö skulle innebära en stor förbättring av platsen.

Tidsplan

Genomförandet beräknas starta under 2025.

 

Uppdaterad 20 februari 2024

Var informationen till din hjälp?