Huddinge centrum – nytt kommunhus

Vi planerar för ett nytt kommunhus på Paradistorget 4 i Huddinge centrum. I det nya kommunhuset ska service för invånarna, hela kommunens tjänstemannaorganisation och ett nytt bibliotek rymmas.

Den 4 oktober fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt kommunhus i Huddinge centrum.

Vad händer nu?

  • Programarbetet startar, man tar fram ny detaljplan samt bjuder in till samråd. Ytterligare utredningar ska göras, bland annat ska man se över möjliga platser för en hållbar parkeringslösning.
  • Befintliga hyresgäster på Paradistorget 4 kommer att erbjudas ersättningslokaler, och arbetet med ersättningslokalerna startar nu i höst. En utredning av kortsiktiga och långsiktiga behov görs för vissa av hyresgästerna, utredningsarbetet finns också som ett uppdrag i beslutet av kommunfullmäktige. Hyresgästerna kommer att kontaktas av fastighetsägaren (Husf) som har i uppdrag att ordna ersättningslokaler. 

Vad gör vi?

Vi planerar för ett nytt kommunhus där service för invånarna, hela kommunens tjänstemannaorganisation och ett nytt bibliotek ska in rymmas.

Den föreslagna platsen är i centrala Huddinge, på Paradistorget 4. 

Huddinge kommun kommer att bli huvudman för det nya kommunhuset, vilket kommer att resultera i både lägre hyra och en snabbare byggprocess.

Varför gör vi det?

I nuläget sitter Huddinge kommuns medarbetare utspridda i 42 olika lokaler. Det är onödigt dyrt och ineffektivt. Det nya kommunhuset ska bli en effektiv och attraktiv mötesplats och arbetsplats för att möta framtidens behov samtidigt som det gör det möjligt för medarbetarna att utföra sitt välfärdsuppdrag på bästa sätt.

Om allt går som planerat blir inflyttningen i det nya kommunhuset någon gång under 2027

Uppdaterad 6 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?