Kvarnbergsplan - bostäder och handel

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Runan 1 vid Kvarnbergsplan. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga nya butikslokaler och omkring 160 nya bostäder.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Samhällsbyggnadsutskottet väntas ta beslut om planuppdrag under hösten 2020. Ett planuppdrag är ett politiskt beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.
  • En detaljplan för Runan 1 har tidigare varit under arbete men pausats. Nu återupptas projektet. 
  • Just nu arbetar vi med flera utredningar, bland annat om Ica-butiken som idag finns på platsen kan få alternativa lokaler under en eventuell byggnation av bostadshusen.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Runan 1. Detaljplanen är ett önskemål från Wallenstam AB, som äger fastigheten och vill bygga bostäder på platsen. Detaljplanen ska möjliggöra nya butikslokaler och 160 nya bostäder.

Runan 1 ligger vid Kvarnbergsplan i centrala Huddinge. På fastigheten ligger idag två större flerbostadshus och en Ica-butik. I det ena bostadshusets bottenvåning finns butiker och restauranger.

Tidigare detaljplanearbete

Vi har tidigare arbetat med ett planprogram för östra Kvarnbergsplan och en detaljplan för Runan 1. Arbetet pausades då det redan finns en detaljplan för Runan 1 som har genomförandetid till november 2020. Vintern 2020 startar vi arbetet med en ny detaljplan på nytt.

Varför gör vi det?

Projektet innebär att vi kan bygga fler bostäder i ett bra läge nära kollektivtrafiken och göra det möjligt för befintliga verksamheter och service att utvecklas. På så sätt bidrar projektet till att uppfylla målen i kommunens översiktsplan.

Tidsplan 

Planuppdrag Preliminärt kvartal 3, 2021
Samråd  
Granskning  
Antagande  
Laga kraft  

Uppdaterad 20 januari 2022

Var informationen till din hjälp?