Sjödalsbacken – bostäder och förskola

Vi tar fram en detaljplan för fastigheten Klockarbacken 10 med flera. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus, en förskola och göra det grönområdet intill tillgängligt för allmänheten.

Vad händer nu?

  • Mark- och miljödomstolen upphävde den 26 november 2021 antagandet av detaljplanen Klockarbacken 10 m.fl. Nu tar kommunen fram en naturvärdesinventering, artskyddsinventering och en antikvarisk bedömning. Därefter bestämmer vi hur vi gå vidare med detaljplanen. 
  • Antagandet av detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen den 16 juni 2021.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 maj 2021 och anslogs den 25 maj 2021. Sista dagen för överklagan var 15 juni 2021.

Vad gör vi?

Vi planerar för cirka 220 nya bostäder, en förskola, ett LSS-boende och att tillgängliggöra grönområdet som ligger intill. Skogspartiet ovanför ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt och dessutom rustas upp för att kunna användas av flera.

Området är cirka 18 000 kvm och nås via Sjödalsvägen i söder.

I den nya detaljplanen föreslås att Sjödalsbacken blir enkelriktad mot Klockarvägen i norr.

Varför gör vi det?

Centrala Huddinge är ett av de starkast växande områdena i vår kommun. Kommunen ska bereda plats åt en tätare bebyggelse och en mer sammanhållen koppling till Huddinge centrum.

Sjödalsbacken ingår i ett område som ska exploateras enligt flera politiskt beslutade planer, såsom Regional utvecklingsplan och Översiktsplan 2030.
Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder och service, nära kollektivtrafik och närhet till grönområden.

Frågor och svar

 

Tidsplan

Samråd 17 maj18 juni 2017
Granskning    15 oktober–11 november 2020
Antagande  17 maj 2021
Överklagan 15 juni 2021
Detaljplanen upphävs 26 november 2021
Förnyad granskning Kvartal 2, 2023
Antagande Kvartal 4, 2023
Laga kraft Kvartal 4, 2023
Byggstart Kvartal 2, 2024
Första inflytt Kvartal 1, 2026

 

Handlingar

Uppdaterad 14 november 2022

Var informationen till din hjälp?