Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen – utbyggnad av gata och va

I kvarteren Klockarbacken 7 och Brandstegen har det byggts nya flerbostadshus och kommunalt vatten och avlopp. I samband med det har vi byggt ut gatorna i området. De allmänna anläggningarna är nu slutbesiktigade och i drift.

Vad händer nu?

  • Trafikskyltar ändras och vägmålning för cykelsymboler kompletteras.

Vad gör vi?

Huddinge kommun har rustat upp gatorna omkring kvarteren Brandstegen och Klockarbacken 7 (Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen). Vi har byggt två nya lokalgator i kvarteret Brandstegen som heter Finslipargränd och Lackerargränd. 

Vi har bland annat byggt

  • En tillfällig cirkulationsplats i korsningen Centralvägen/Sjödalsvägen som kommer ersättas av en permanent cirkulationsplats i samband med att resterande delar av Sjödalsvägen byggs ut inom projektet Sjödalsvägen/Apelvägen.

  • Ett torg (Karin Boyes plats) i korsningen Förrådsvägen/Sjödalsvägen.

  • En öppen dagvattenlösning längs med Sjödalsvägen.

Illustration av Sjödalsvägen

I kvarteret Brandstegen och Klockarbacken 7 har det tidigare byggts nya flerbostadshus och en förskola. Totalt har det byggts cirka 690 lägenhetet i området.  I samband med det har Stockholm Vatten och Avfall byggt ut vatten och avlopp.

Mer om utvecklingen i Storängen

Tidsplan

Kommunen upphandlar ny entreprenör Mars–september 2019
Vatten och avlopp färdigt Årsskiftet 2019/2020
Gator färdiga December 2021

 

Uppdaterad 8 november 2022

Var informationen till din hjälp?