Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen – utbyggnad av gata och va

I kvarteren Klockarbacken 7 och Brandstegen har det byggts nya flerbostadshus och kommunalt vatten och avlopp. I samband med det har vi byggt ut gatorna i området.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Nu pågår justeringar efter besiktning och anpassningar mot fastigheter. En ramp på Sjödalsvägen (vid Karin Boyes plats) ska justeras. Arbetena beräknas vara klara innan jul, men påverkar framkomligheten. Övriga arbeten är klara.
  • Det återstår en del mindre markarbeten vid Solvägen.

Vad gör vi?

Huddinge kommun har rustat upp gatorna omkring kvarteren Brandstegen och Klockarbacken 7 (Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen). Vi har byggt två nya lokalgator i kvarteret Brandstegen som heter Finslipargränd och Lackerargränd. 

Vi har bland annat byggt

  • En cirkulationsplats i korsningen Centralvägen/Sjödalsvägen.

  • Ett torg (Karin Boyes plats) i korsningen Förrådsvägen/Sjödalsvägen.

  • En öppen dagvattenlösning längs med Sjödalsvägen.

Illustration av Sjödalsvägen

I kvarteret Brandstegen och Klockarbacken 7 har det tidigare byggts nya flerbostadshus och en förskola. Totalt har det byggts cirka 690 lägenhetet i området.  I samband med det har Stockholm Vatten och Avfall byggt ut vatten och avlopp.

Tidsplan

Kommunen upphandlar ny entreprenör Mars–september 2019
Vatten och avlopp färdigt Årsskiftet 2019/2020
Gator färdiga December 2021

Parkering och busstrafik

Var vänlig och respektera det parkeringsförbud som råder i området.

Kartan visar sträckningen för busslinjerna 744 och 709. Mer information finns på Stockholms lokaltrafiks webbsida.

Karta som visar busslinjerna 744 och 709 i området.

Uppdaterad 10 december 2021

Var informationen till din hjälp?