Solfagravägen – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Brynjan 5 i kommundelen Sjödalen. Här planerar vi för 100 nya bostäder med lokaler i bottenvåning. Vi ser samtidigt över det befintliga cykelstråket som löper längs med Solfagravägen.

Vad händer nu?

  • Den 29 november tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Det innebär att en detaljplan för fastigheten Brynjan 5 ska tas fram.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Brynjan 5 i Sjödalen. Med den nya detaljplanen prövar vi möjligheten att bygga bostäder med lokaler i bottenvåning. Vi ser samtidigt över det befintliga cykelstråket som löper längs med Solfagravägen. I det här tidiga skedet omfattar detaljplanen omkring 100 bostäder.

Varför gör vi det?

Projektet ligger i linje med den planerade utvecklingen av området vid Kvarnbergsplan och dess närhet. Det kan även bidra med fler bostäder nära service och kollektivtrafik och en bättre miljö längs med Solfagravägen.

Området ligger dessutom inom influensområdet för Spårväg syd, vilket innebär att projektets bostäder räknas till de 18 500 bostäder som Huddinge kommun åtagit sig att bygga enligt Sverigeförhandlingen.

Tidsplan

Planuppdrag 29 november 2023
Samråd Kvartal 3, 2024
Granskning Kvartal 1, 2025
Antagande Kvartal 4, 2025

Handlingar

Uppdaterad 6 december 2023

Var informationen till din hjälp?