Skogås – nya bostäder

Vi planerar att bygga cirka 360 nya bostäder i centrala Skogås. Nu tar vi fram ett förslag på en ny detaljplan för fastigheterna Lamellen 1 och 2 samt Dörren 4.

Vad händer nu?

• Den 16 september 2020 beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag för detaljplanen för fastigheterna Lamellen 1 och 2 och Dörren 4 i kommundelen Skogås. Ett planuppdrag är ett beslut om att ett förslag på detaljplan ska tas fram.

• Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 om ett positivt planbesked för fastigheterna Lamellen 1och 2.

Vad gör vi?

Vi tar fram ett förslag på en ny detaljplan för fastigheterna Lamellen 1 och 2 i centrala Skogås, där vi planerar att bygga cirka 360 nya bostäder.

I planuppdraget föreslås att bostäderna byggs på parkeringsytorna som finns mellan befintliga bostadshus och att garage byggs under de nya bostadshusen. Intill planerar vi för ett mobilitetshus med parkering och olika mobilitetstjänster.

I detaljplanearbetet utreder vi även möjligheten att omvandla Vallhornsvägen till en stadsgata och att bygga bostäder på fastigheten Dörren 4, som ligger intill Lamellen 1 och 2.

Varför gör vi det

Kommunen har en övergripande vision om att bygga fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen i kommundelen Skogås. Förtätning och upprustning av området kring Vallhornsvägen ökar tryggheten och gör området mer attraktivt.

Tidsplan

Planuppdrag 

16 september 2020

Samråd (detaljplan)

Kvartal 4 2023

Granskning

Kvartal 3 2024

Antagande 

Kvartal 2 2025

 

Handlingar

Uppdaterad 12 januari 2023

Var informationen till din hjälp?