Upprustning av Skogåstorget

Vi planerar en upprustning av Skogåstorget i Skogås under 2024. Torget ska rustas upp för att bli en attraktiv, trivsam och trygg mötesplats i centrum.

Vy över Skogåstorget, sittbänkar vid en fontän.

Vad händer nu?

  • Vi planerar att rusta upp Skogåstorget. Innan vi tar fram ett förslag vill vi veta vad du vill kunna göra på torget. I formuläret längre ner på sidan kan du skicka in dina synpunkter. Sista dagen att tycka till är den 11 december 2022.

Vad gör vi?

Skogåstorget ska rustas upp för att bli ett mer varierat, grönskande och ombonat torg. Målet är en trivsam och trygg mötesplats i centrum.
Innan vi tar fram ett förslag till ny gestaltning samlar vi in synpunkter på hur torget kan förbättras.

Varför gör vi det?

Torget rustades upp i mitten av 2000-talet i samband med ombyggnaden av inomhuscentrum som har en entré mot torget. Många passerar över torget och rör sig på platsen, trots det upplevs torget idag som ödsligt och ”bakom” centrum. Idag finns en fontän, en scen, några träd och sittmöbler.

Det finns goda möjligheter att skapa ett mer innehållsrikt, trivsammare och tryggare torg där fler människor stannar till.

Tyck till på plats

Träffa oss som jobbar med planeringen av Skogåstorgets upprustning och lämna dina synpunkter om hur torget kan bli bättre!
När: Lördag den 3 december, kl. 12–15.

Tyck till via formulär

Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker innan vi tar fram ett förslag på hur torget kan komma att se ut. Under perioden 18 november–11 december 2022 kan du skicka in dina synpunkter genom formuläret nedan. Tänk på att inte lämna uppgifter som kan kopplas till en person.

Lämna dina synpunkter om Skogåstorget

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Huddinge kommun använder inkomna svar som underlag för att ta fram gestaltningsförslag. Underlaget där svaren finns med redovisas för de berörda nämndpolitikerna och publiceras i en nämndhandling. Tänk på att inte lämna uppgifter som kan kopplas till en person. Den lagliga grunden för vår behandling  av personuppgifter är "allmänt intresse", se huddinge.se/gdpr.

Tidsplan

Dialogarbetet pågår under 18 november–11 december 2022. Efter det tar vi fram ett förslag på gestaltning.
Upprustningen påbörjas under 2024.

Uppdaterad 21 november 2022

Var informationen till din hjälp?