Skogåstorget – upprustning

Vi planerar en upprustning av Skogåstorget i Skogås under 2024. Torget ska rustas upp för att bli en attraktiv, trivsam och trygg mötesplats i centrum.

">skogastorget_660.jpg

Vad händer nu?

  • Vi planerar att rusta upp Skogåstorget. Fram till och med 11 december 2022 kunde du lämna synpunkter på vad du vill kunna göra på Skogåstorget. Nu gör vi en utvärdering av alla synpunkter som har kommit in, sedan vi tar fram ett förslag på hur torget kan komma att se ut.

Vad gör vi?

Skogåstorget ska rustas upp för att bli ett mer varierat, grönskande och ombonat torg. Målet är en trivsam och trygg mötesplats i centrum.
Innan vi tar fram ett förslag till ny gestaltning samlar vi in synpunkter på hur torget kan förbättras.

Varför gör vi det?

Torget rustades upp i mitten av 2000-talet i samband med ombyggnaden av inomhuscentrum som har en entré mot torget. Många passerar över torget och rör sig på platsen, trots det upplevs torget idag som ödsligt och ”bakom” centrum. Idag finns en fontän, en scen, några träd och sittmöbler.

Det finns goda möjligheter att skapa ett mer innehållsrikt, trivsammare och tryggare torg där fler människor stannar till.

Tidsplan

Upprustningen påbörjas under 2024.

Uppdaterad 14 december 2022

Var informationen till din hjälp?