Stuvsta centrum vid Häradsvägen – bostäder, kontor och service

Vi tar fram en detaljplan för fastigheterna Odin 6 och 3 som ska göra det möjligt att bygga nya lägenheter och centrumverksamhet på platsen.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för Stuvsta Centrum vid Häradsvägen (Odin 3 och 6) fick laga kraft den 27 juni 2022.
  • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 3 juni 2022.
  • Antagandet av detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen den 29 december 2021.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen 1 december 2021 och antagandet anslogs 9 december. Antagandehandlingarna finns under Handlingar, Antagande längre ner på denna sida.

  • Detaljplanen var på utställning 30 april–1 juni 2021. 

  • Samrådet för detaljplanen hölls under kvartal 2, 2013.

Illustration som visar förslag på ny detaljplan

Vad gör vi?

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder och bedriva centrumverksamhet på fastigheterna Odin 3 och 6.

Det finns ett behov av bostäder nära kollektivtrafik och service. Att bygga fler bostäder på fastigheterna Odin 6 och 3 skulle lyfta centrumkänslan och ge en blandning av olika typer av bostäder i området. Projektet överensstämmer även med intentionerna i Huddinge kommuns Översiktsplan 2030, där området är utpekat som ett område som ska förtätas. 

Tidsplan 

Samråd 2013
Utställning 30 april–1 juni 2021
Antagande  1 december 2021
Överklagan 29 december 2021
Domslut 3 juni 2022
Laga kraft 27 juni 2022
Byggstart Preliminärt kvartal 2, 2024
Inflyttning Preliminärt kvartal 4, 2025

 

Uppdaterad 6 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?