Snättringe bollplan får konstgräs

Huddinge kommun anlägger nu konstgräs på Snättringe bollplan, arbetet planerades att pågå fram till sommaren 2022 men kommer att bli försenat. Uppdaterad tidsplan kommer inom kort.

Vad händer nu? 

  • Beslysning finns på plats
  • Marken förbereds för läga konstgräset
  • Konstgräset anläggs

Vad gör vi?

Under våren börjar Huddinge samhällsfastigheter på uppdrag av Huddinge kommun att anlägga konstgräs på Snättringe bollplan. 

Arbetet startar nu under våren och pågår till sommaren 2022. Arbetet är nu försenat, uppdaterad tidsplan kommer inom kort. 

Översiktskarta på Snättringe BP

 

Tidplan

Startar projektet

20 mars

Anlägger konstgräs

20 mar– 30 jun 2022

Kan bokas av föreningar

Från 1 augusti

Frågor och svar

Varför anlägger kommunen konstgräs på bollplanen?
Kommunen vill satsa på ytor gynnar barn och ungdomsidrotten i Huddinge.
Fördelarna med konstgräs är många, bland annat är det ett tåligt och lättskött material som tål att vistas på året runt, dygnet runt. Sportytor med konstgräs ökar antalet användartimmar samt att lekytor blir mer attraktiva i sitt uttryck. Konstgräs påverkas heller inte lika mycket av väder och vind.

Vilka kommer planen vara till för?
Främst skolan och föreningar, konstgräsplanen ska fungera både för fotbollsspel på breddnivå samt för spontanaktiviteter och lek.

Vad blir det för storlek på planen?
11-spels konstgräsplan, med belysning

Varför kommer inga nya parkeringsplatser att tillskapas?
Angränsande till fotbollsplanen ligger Snättringeskolan, som har parkeringsplatser som kan nyttjas av föreningarna på kvällstid samt under helger.

Kommer det att finnas omklädningsrum?
Det finns befintliga omklädningsrum i Snättringeskolan som kommer att användas för föreningar som använder fotbollsplanen.

Från när kommer den nya konstgräsplanen att kunna nyttjas?
Från och med augusti kommer planen att kunna bokas av föreningar och skolan.

Har du fler frågor kontakta:

Kultur- och fritidsförvaltningen, kulturfritid@huddinge.se

Uppdaterad 14 juni 2022

Var informationen till din hjälp?