Stuvsta centrum/Byalagsvägen – bostäder, trygghetsboende och parkering

På tomten Mjölner 4 med flera byggs bostäder, ett trygghetsboende och en infartsparkering i parkeringsanläggning.

 

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Det nya huset med tillhörande parkeringsgarage är färdigbyggt och boende har flyttat in i lägenheterna.
  • Det nya garaget för infartsparkering öppnar 29 mars 2022.
  • Tills dess att garaget öppnar kommer det att finns cirka 40 tillfälliga platser för infartsparkering söder om rondellen på Stambanevägen. Arbeten med utbyggnad av gång- och cykelbana längs med Stambanevägen kommer att ske under 2022, vilket kan leda till viss störning i trafiken.

Vad gör vi?

Seniorgården har byggt bostäder, trygghetsboende och infartsparkering. Området ligger centralt i Stuvsta med närhet till service och kollektivtrafik. Totalt är det 104 lägenheter i en byggnad med 3 till 7 våningar. Av 104 lägenheter är ungefär hälften för seniorer och hälften för andra hushåll.

Parkering

I botten av huset finns parkeringsgarage i två plan med platser för boendeparkering samt infartsparkering. Totalt finns 56 platser för boendeparkering, cirka 18 av dem utanför byggnaden. Infartsparkeringen planeras har 161 platser.

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Stambanevägen kommer i samband med bostadsprojektet att byggas om få en gång- och cykelbana. Byalagsvägen och gång- och cykelvägarna närmast det nya bostadskvarteret ska rustas upp.  

Gång- och cykelvägar kring Mjölner 4 med flera

Tidsplan

Beslut om program, godkännande i kommunstyrelsen 27 maj 2013
Beslut om plansamråd 23 oktober 2014
Samråd 3 november–8 december 2014
Granskning 31 augusti–28 september 2015
Antagande  12 september 2016
Överklagad 5 oktober 2016 och 6 mars 2017
Laga kraft 4 maj 2017
Förberedande arbeten Start i maj 2017
Byggstart Hösten 2017
Första inflytt 2021
Parkeringsgarage öppnas för allmänheten 2022

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 23 mars 2022

Var informationen till din hjälp?